Document

Handleiding Routekaart Zorginstelling Care 15 juli 2019.pdf

Deze handleiding voor zorgorganisaties heeft als doel om praktische handvatten te leveren voor het opstellen van een routekaart voor CO2-emissiereductie voor de eigen zorgorganisatie. Routekaarten van zorgorganisaties zullen op portfolioniveau inzichtelijk moeten maken hoe de CO2-emissiereductie bereikt kan worden. Het uiteindelijke doel is 49% CO2-emissiereductie in 2030 (ten opzichte van 1990) en 95% CO2-emissiereductie in 2050. De inhoud van deze handleiding bevat veel data, voornamelijk oppervlaktes, waarin sprake is van schattingen. Om dit document goed leesbaar te houden is de toevoeging ‘ca.’ bewust achterwege gelaten.

Handleiding Routekaart Zorginstelling Care 15 juli 2019 voorpagina

Deze pagina is een onderdeel van: