Thema

Vastgoed en wonen naar wens

Goede huisvesting van mensen met een beperking sluit aan bij hun wensen en mogelijkheden.

Tijdlijn

02 november 2020

  • De VGN heeft, naar aanleiding van een vraag van VWS hoe het staat met eventuele knelpunten rond ventilatie in deze tijd van corona, een korte vragenlijst uitgezet bij de leden van de BAC-bedrijfsvoering en bij de expertgroep vastgoed. De bevindingen geven vooralsnog geen reden tot ongerustheid. We hebben de bevindingen ook met VWS gedeeld. Hieronder informeren we u verder.

06 oktober 2020

07 augustus 2020