Thema

Vastgoed en wonen naar wens

Goede huisvesting van mensen met een beperking sluit aan bij hun wensen en mogelijkheden.

Tijdlijn

08 april 2021

  • Eind maart verscheen in Skipr een bericht over de noodzaak van een snelle hertaxatie van het zorgvastgoed. Er kwamen bij de vijf brancheorganisaties voor de zorg (BOZ, VGN, ActiZ, Nederlandse GGZ, NVZ en NFU) enkele verontruste reacties/vragen binnen. We hebben inmiddels contacten gelegd met enkele Banken en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De NVB heeft zelf ook een bericht hierover verspreid.

02 november 2020

  • De VGN heeft, naar aanleiding van een vraag van VWS hoe het staat met eventuele knelpunten rond ventilatie in deze tijd van corona, een korte vragenlijst uitgezet bij de leden van de BAC-bedrijfsvoering en bij de expertgroep vastgoed. De bevindingen geven vooralsnog geen reden tot ongerustheid. We hebben de bevindingen ook met VWS gedeeld. Hieronder informeren we u verder.

06 oktober 2020