Document

Infographic Vragenlijst kerngegevens gehandicaptenzorg 2021

07 oktober 2022

De Vragenlijst kerngegevens gehandicaptenzorg is het meetinstrument dat hoort bij het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (KKHGZ) 2017-2022. Zorgaanbieders die onder de reikwijdte van het KKGHZ vallen, dienen de vragenlijst jaarlijks voor 1 juni aan te leveren bij het Zorginstituut. Onderdeel van de vragenlijst is de indiening van het Kwaliteitsrapport. Mediquest verzamelt de informatie en stuurt de geschoonde data naar het Zorginstituut. Op basis van de aangeleverde vragenlijsten stelt Mediquest een Infographic op.

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: