Document

Me t andere ogen

03 juli 2019

Wat heeft het kind nodig? Dat is de centrale vraag die aan dit advies ten grondslag ligt. Wat hiermee bedoeld
wordt is dat het kind zich niet moet aanpassen aan wat het onderwijs (lees ook: kinderopvang) te bieden heeft,
maar dat het onderwijs zich moet aanpassen aan de behoefte van het kind.

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: