Thema

Jeugd

Wat gebeurt er op het gebied van jeugdhulp, onderwijs en zorg voor jeugd?

Tijdlijn

22 december 2023

  • Per 1 januari 2024 treedt de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp in werking. Tegelijkertijd met de inwerkingtreding worden ook wijzingen van kracht van het Besluit Jeugdwet en de Regeling Jeugdwet. De gewijzigde Regeling Jeugdwet bevat niet alleen enkele nadere regels over gesloten jeugdhulp, maar ook regels over het toekennen van zak- en kleedgeld aan kinderen die verblijven in de residentiële jeugdhulp. Deze Handreiking Zak- en kleedgeld geeft een nadere invulling aan deze regels.