Thema

Jeugd

Het aanbod van zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een beperking is heel divers. Wat gebeurt er op het gebied van jeugdhulp, onderwijs en zorg voor jeugd?

Tijdlijn

19 juli 2022

  • Kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg kunnen baat hebben bij een onderwijszorgarrangement. Dit is niet altijd makkelijk te organiseren, in tegendeel. Om meer zicht te krijgen op de punten waarop wet- en regelgeving knelt starten de ministeries vanaf 1 januari 2023 een experiment onderwijszorgarrangementen.