Document

Praktijkvoorbeeld Agressiepreventie en - hantering

Zozijn biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met een beperking. Zozijn wil graag zorgen voor een maximale veiligheid en gezondheid voor cliënten en medewerkers. Ook in situaties waar sprake is van (dreigende) agressie. Daarom wordt het Programma Agressiepreventie en -hantering gestart. Onderdeel van dit programma is een aantal basistrainingen in het vergroten van de fysieke, mentale en sociale weerbaarheid van de ondersteuner en het versterken van het onderling vertrouwen tussen ondersteuner en cliënt in situaties van oplopende spanning of agressie. Alle basistrainingen worden regelmatig herhaald.

Cover Praktijkvoorbeeld Agressiepreventie en - hantering

Deze pagina is een onderdeel van: