Document

Zorgwetten sinds 2015 in eenvoudig Nederlands 1

Deze brochure gaat over de wetten voor zorg en ondersteuning, sinds 1 januari
2015. Wetten waar mensen met een (verstandelij ke) beperking mee te maken
kunnen krij gen. Omdat zij zorg en ondersteuning nodig hebben bij wonen,
leven en werken.

cover brochure de wetten zorg & ondersteuning

Deze pagina is een onderdeel van: