Document

Zorgwetten sinds 2015 in eenvoudig Nederlands 1

25 mei 2021

Deze brochure gaat over de wetten voor zorg en ondersteuning, sinds 1 januari
2015. Wetten waar mensen met een (verstandelij ke) beperking mee te maken
kunnen krij gen. Omdat zij zorg en ondersteuning nodig hebben bij wonen,
leven en werken.

Deze pagina is een onderdeel van: