Jaarverslagen VGN

Op deze pagina vindt u de laatste jaarverslagen van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Jaarverslag 2022

2022 lijkt op het eerste gezicht vooral een jaar waarin we van de ene crisis in de andere rolden. Als vereniging, als branche én als land. We zouden het bijna vergeten, maar op 1 januari speelde corona nog de hoofdrol - we zaten zelfs nog in een harde lockdown. Daarna ging het snel de goede kant op met de pandemie, maar de inflatie en de energiecrisis volgden ook al snel. Het ziekteverzuim en de inzet van  personeel niet in loondienst bleven hoog. De financiële resultaten bij veel leden kwamen onder druk te staan. Uitdagingen genoeg dus, terwijl het elastiek bij veel van onze leden al flink uitgerekt was. Toch lukt het als branche om veerkracht te tonen en creatief om te gaan met uitdagingen. Het volledige jaarverslag is te lezen op de VGN jaarverslag 2022 pagina.

Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 begon vol verwachting. De vaccinaties gaven zicht op een weg uit de coronapandemie. Het zorgde voor veel meer bescherming van cliënten en medewerkers tegen deze ziekte maar het was toch niet het gehoopte einde van het virus. We eindigden het jaar opnieuw in een lockdown. Toch was corona niet het enige onderwerp dat de klok sloeg. 2021 was het eerste jaar waarin we aan slag mochten met de Visie 2030. We werkten nadrukkelijker aan thema's als leren en ontwikkelen, dagbesteding en werk, technologie, de arbeidsmarkt en nog veel meer. Hierover vertellen de VGN-bestuurders in het jaarverslag. Hieronder kun je een beknopte versie downloaden. De volledige verhalen vind je op de Jaarverslag 2021 pagina.

Jaarverslag 2020

In dit jaarverslag kijken we als VGN terug op een bijzonder jaar dat vrijwel helemaal in het teken stond van de coronapandemie. Corona heeft er diep ingehakt in onze branche. Er is keihard gewerkt om de crisis het hoofd te bieden. En toch gingen we, waar mogelijk, ook door met ons dagelijks werk. Ook op andere onderwerpen dan corona zijn stappen gemaakt. Met bijzondere aandacht voor de in 2020 aangenomen Visie 2030. Je kunt het jaarverslag 2020 hieronder downloaden.

Jaarverslag 2019

De terugblik en verantwoording over 2019 kwam tot stand terwijl de wereld in de greep was van het coronavirus. Deze pandemie plaatst ons voor nieuwe vragen, uitdagingen en dilemma’s waar we in 2019 nog geen weet van konden hebben. Het voelde ook een beetje onwerkelijk om op 2019 terug te blikken. Toch is toen deels het fundament gelegd waarmee we in 2020 de crisis te lijf gingen. In ons jaarverslag kijken de VGN-bestuursleden terug op 2019 aan de hand van verschillende thema’s zoals de CAO, Wet zorg en dwang en de arbeidsmarkt. Boris van der Ham vertelt over zijn eerste jaar als voorzitter van de VGN. We staan niet alleen maar stil bij wat er is gebeurd, we kijken in het jaarverslag ook alvast naar de toekomst met het verhaal over de Visie 2030. Het jaarverslag 2019 kun je hieronder downloaden.

Jaarverslag 2018

2018 was een dynamisch jaar. Ook op bestuurlijk gebied. Bestuursvoorzitter Femke Halsema trad af en werd burgemeester van Amsterdam. En binnen het bestuur verschoven portefeuilles tussen de bestuursleden. Gezamenlijk zetten zij zich in om verder te gaan op de ingezette koers en om de belangen van de gehandicaptenzorg te behartigen. Hierover lees je in het jaarverslag. Bestuursleden die (mede) verantwoordelijk waren voor een betreffende portefeuille komen aan het woord. Ook geeft het jaarverslag een inzicht in de feiten en cijfers van de gehandicaptenzorg. Het jaarverslag 2018 kun je hieronder downloaden.