Maatwerk in arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen

Standpunt-VGN-Vernieuwing-arbeidsvoorwaarden

Medewerkers in de gehandicaptenzorg moeten meer ruimte krijgen om zelf te beslissen hoe ze hun werk organiseren. Zij zijn immers de professionals die het beste weten hoe goede zorg en ondersteuning voor de cliënt georganiseerd moet worden. Het is daarom niet logisch om alles vast te leggen in de CAO. We willen medewerkers meer zeggenschap geven over bijvoorbeeld hun arbeidsvoorwaarden.

Ons ideaal is om niet alles vast te leggen in de CAO, maar om op hoofdlijnen afspraken te maken. Bijvoorbeeld dat organisaties de komende drie jaar met medewerkers gaan praten over duurzame inzetbaarheid. Hoe zorg je dat mensen gezond en fit kunnen blijven werken? Of over het voorkomen van agressie. Dat speelt in de ene organisatie veel meer dan in de andere, vanwege de cliëntgroep of vanuit de behoefte van medewerkers. De VGN wil maatwerk in plaats van uniforme afspraken die iedereen moet volgen, ook als iets binnen de organisatie niet relevant is of mensen andere wensen hebben.

Deze vernieuwde kijk op werkgeverschap betekent een breuk met de gedetailleerde afspraken in de CAO. Maar we zeggen niet dat de CAO moet worden afgeschaft. Een aantal dingen moet je centraal regelen, zoals geld en vakantiedagen. Dit is ook van strategisch belang: werkgevers in de gehandicaptenzorg moeten elkaar niet beconcurreren op primaire arbeidsvoorwaarden. Maar in secundaire arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden kunnen ze zich wel onderscheiden zonder dat het een groot beslag legt op de loonruimte.