Nieuws van leden

Buurtcirkel van Pameijer opgenomen in databank Effectieve sociale interventies

07 februari 2022

Buurtcirkel, een sociaal netwerk dat mensen met een hulpvraag uit dezelfde buurt of wijk met elkaar verbindt, is door landelijk kennisinstituut Movisie opgenomen in de databank ‘Effectieve sociale interventies’. Een panel van onafhankelijke beoordelaars gaven Buurtcirkel de erkenning ‘goed beschreven’. Hiermee voldoet Buurtcirkel zowel qua inhoud als uitvoering aan de kwaliteitseisen die er vanuit het kennisinstituut gesteld worden.

Buurtcirkel Pameijer
Foto: Deelnemers van Buurtcirkel Capelle-Schollevaar

Buurtcirkel

Een Buurtcirkel bestaat uit 9 tot 12 mensen die met elkaar in een buurt, wijk of omgeving wonen en allemaal een hulpvraag hebben, groot of klein. Samen vormen zij een netwerk waarop ze in het dagelijks leven kunnen terugvallen. Iedereen in een Buurtcirkel helpt elkaar vanuit zijn eigen talenten en wordt daarbij ondersteund door een vrijwilliger en een professionele Buurtcirkelcoach. Zo leren deelnemers zelfstandiger leven binnen een veilige en betrouwbare omgeving waardoor zij op termijn minder aanspraak hoeven doen op zorg en ondersteuning. Buurtcirkel is een programma van Pameijer en wordt landelijk doorontwikkeld door +Vijf, een platform voor het verspreiden en uitdragen van het gedachtegoed van Pameijer.

Sterke punten uit het rapport

De beoordelaars van Movisie prijzen in hun eindrapport onder meer de holistische benadering van Buurtcirkel die het tempo en de behoefte van de deelnemers volgt. Ook de lokale inbedding en het maatwerk worden als zeer positief beoordeeld. Verder geeft de jury aan dat de duur van drie jaar de deelnemers optimale groei en ontwikkelkansen biedt en spreken zij over een geweldige overdracht van kennis en ondersteuning aan de Buurtcirkelcoaches en vrijwilligers. 

Doorontwikkeling

De beoordeling is een mooie stap in de ontwikkeling van Buurtcirkel, dat zich voornamelijk richt op preventie en herstel en daarmee een antwoord biedt op grote maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein. Jan Alblas, directeur Pameijer: ‘’Dit zijn prachtige woorden waarmee wij vanuit Pameijer en +Vijf, de drijvende krachten achter Buurtcirkel, enorm blij zijn. Sinds 2013 werken wij hard aan de ontwikkeling, bekendheid en inbedding van dit preventieve programma dat investeert in positieve gezondheid en de zelfredzaamheid van mensen. Deze erkenning is dan ook zeker niet de eindstreep, maar een extra stimulans om te blijven werken aan de kwaliteit en effectiviteit van Buurtcirkel voor een brede doelgroep binnen de zorg en het sociaal domein.” 

Het volledige rapport met het eindoordeel is te lezen op de website van Movisie.

Over Movisie

Movisie is het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen zij kennis over wat echt goed werkt en passen zij die kennis toe. Movisie werkt sinds 2014 met het programma Effectieve sociale interventies aan de kwaliteitsverbetering van interventies in de sociale sector. In de databank Effectieve sociale interventies staan meer dan 120 interventies die op een eenduidige manier zicht bieden op wat werkt.

Over Pameijer

Pameijer ondersteunt al 95 jaar iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. Bijvoorbeeld door psychosociale of psychiatrische problemen of een (lichte) verstandelijke beperking. Of het nu gaat om opgroeien, opvoeden, wonen, werken, vrije tijd of sociale contacten. We ondersteunen mensen op een manier die hen verder helpt in het leven. Zoveel mogelijk samen met anderen die voor hen belangrijk zijn. Zo staan mensen sterker en kunnen ze (meer) voor anderen betekenen. Wij geloven namelijk dat iedereen ertoe doet. En dat onze samenleving pas een samenleving is als we doen wat het woord betekent: samen leven.