Nieuws van leden

De Buurtcirkels van Pameijer bieden nieuw perspectief

01 november 2021

Fred van Schaijk is aangesloten bij Buurtcirkel, een sociaal netwerk dat mensen met een hulpvraag uit dezelfde buurt of wijk met elkaar verbindt. In plaats van structurele zorg wordt er binnen een Buurtcirkel meer zorg op maat geboden en alleen op de momenten dat het nodig is. Buurtcirkel is een initiatief van Pameijer. Voor de doorontwikkeling van Buurtcirkels wil Pameijer in contact komen met organisaties in de gehandicaptenzorg.

Buurtcirkel Pameijer

Van Schaijk heeft een Wlz-indicatie (Wet Langdurige Zorg), maar wilde graag meer invloed op de invulling van zijn zorgbehoefte. Een zorgcomplex is niets voor hem, want met een beetje hulp is hij prima in staat om zelfstandig in zijn eigen huis te wonen. En daarin is Fred niet alleen. Zo’n 65 procent van de mensen met een Wlz-indicatie wil ook graag zorg aan huis ontvangen, blijkt uit onderzoek van bureau HHM naar persoonsvolgende zorg in Rotterdam.

'We zorgen voor elkaar'

'Sinds ik bij de Buurtcirkel zit heb ik meer mensen leren kennen en durf ik meer om hulp te vragen. Eerst vond ik dat lastig. Voorheen belde ik ook vaak de begeleiding als ik een kletspraatje wilde. En de begeleiding belde mij als ik mijn medicatie moest slikken. Dat is nu niet meer nodig. Ik denk zelf aan mijn medicijnen en anders herinneren de vrijwilligers en de andere deelnemers van de Buurtcirkel mij eraan. Ook die kletspraatjes doe ik nu met hen. Zo zorgen we voor elkaar', zegt Van Schaijk. 

Wat is Buurtcirkel?

Een Buurtcirkel bestaat uit negen tot twaalf mensen die met elkaar in een buurt of wijk wonen. De deelnemers zijn allemaal mensen met een hulpvraag, in de meest brede zin van het woord. Iedereen in een Buurtcirkel helpt elkaar vanuit zijn eigen talenten en wordt daarbij ondersteund door een vrijwilliger en een professionele Buurtcirkelcoach. Het Buurtcirkelprogramma sluit hiermee aan bij de doelstellingen van het ministerie van VWS die met het programma Volwaardig leven de zorg voor mensen met een langdurige en complexe hulpvraag beter wil laten aansluiten op de persoonlijke levenssituatie.

Van elkaar leren en vaardigheden opdoen

Mensen zoals Van Schaijk met verblijfsindicatie VG3 die ambulant begeleid worden of in de toekomst zelfstandig willen gaan wonen, worden nog wel eens onderschat. Dankzij een Buurtcirkel kunnen zij nieuwe contacten opdoen, van en met elkaar leren en nieuwe vaardigheden opdoen. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de stap naar zelfstandig wonen, werk of het verder ontplooien buiten Buurtcirkel een stuk makkelijker', zegt Richard van Vliet, projectleider bij Pameijer. 'Een bijkomend voordeel is dat de belasting voor familie beperkt kan blijven omdat het netwerk een deel van de taken van de mantelzorger overneemt.'  

Positieve effecten zelfstandig wonen

Verspreid door heel Nederland zijn er zo’n tachtig Buurtcirkels actief. Bij enkele van hen zijn mensen met een verstandelijke beperking aangesloten. Zo ook bij de Buurtcirkels die uitgevoerd worden door Odion in samenwerking met Pameijer. Odion biedt gehandicaptenservices en -ondersteuning in de regio Zaanstreek-Waterland. Zij zien duidelijk de positieve effecten van het zelfstandig wonen bij hun deelnemers.

'Ik kan goed organiseren, ontdekte ik bij Buurtcirkel'

'Het leek mij heel fijn om een eigen huisje te hebben in de wijk en ineens was er een woning vrij en ging het heel snel', vertelt Cecilia Nainggolan. 'Deelnemers van de Buurtcirkel hebben mij geholpen met verhuizen en met het schilderen van mijn woning. Het is nu een stuk rustiger wonen voor mij. Ik kan de drukte opzoeken als ik mensen wil zien. Dat is echt een verschil. Ook is de begeleiding niet meer direct bij me als er wat is. Hierdoor los ik dingen sneller zelf op. Wel heb ik nog hulp nodig bij het schoonmaken. Andersom help ik anderen met mijn organiseer talent. Dat ik daar goed in ben, ontdekte ik bij Buurtcirkel. Ik weet ook altijd waar er wat te doen is. Mensen vinden het leuk als ik ze tips geef.’

Rol van verwanten

Gezien de succesvolle resultaten wil Pameijer Buurtcirkel nog beter inrichten op de omstandigheden en het leervermogen van mensen zoals Fred en Cecila. Ook de rol van verwanten zal hierbij extra aandacht krijgen, vertelt Van Vliet. 'Voor een deel van hen geeft het perspectief van loslaten en meer zelfstandigheid vooral een beeld van meer risico’s. Doel is om te laten zien dat Buurtcirkel een vergroting biedt van de kwaliteit van het leven van hun verwant, maar ook voor henzelf. Naast het vangnet van de Buurtcirkelcoach, ondersteunen de deelnemers elkaar vaak ook in praktische zin. Hierdoor kunnen verwanten zich meer richten op het doen van leuke dingen in plaats van ondersteuning bieden op het praktische.'

Doorontwikkeling van Buurtcirkels

Om de doorontwikkeling van Buurtcirkel mogelijk te maken, wil Pameijer in contact komen met organisaties als Odion die actief zijn in de gehandicaptenzorg. Doel is om samen met hen zowel nieuwe als bestaande Buurtcirkels zo in te richten dat deze volledig aansluiten op de ondersteuningsbehoefte van mensen met een verstandelijke beperking. 'Want iedereen heeft talenten en iedereen vindt het fijn om iets voor een ander te betekenen. Buurtcirkel stimuleert dit en is daarmee van enorme betekenis op het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van mensen.'

Voor meer informatie over het opzetten van een Buurtcirkel voor mensen met een verstandelijke beperking kunt u contact opnemen met Ruud van der Kind via ruud.van.der.kind@pameijer.nl of 088 271 16 72.

Redactie VGN