Pameijer start met Buurtcirkels

Kwetsbare mensen die zelfstandig, bij elkaar in de buurt, kunnen wonen en hun talenten voor elkaar inzetten. Dat is het idee van een Buurtcirkel. De deelnemers ondersteunen elkaar daar waar nodig. Een methode die zich al ruim twintig jaar in Engeland heeft bewezen en naadloos past bij de visie van zorgorganisatie Pameijer. Binnenkort gaan de eerste Buurtcirkels van Nederland van start.

Een Buurtcirkel bestaat uit negen tot twaalf deelnemers waaronder één vrijwilliger. Het is ontwikkeld voor mensen die zelfstandig willen wonen, maar dat vanwege een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek niet alleen kunnen. De deelnemers ondersteunen elkaar doordat ze aanvullende vaardigheden en talenten hebben. De een kan bijvoorbeeld koken, de ander boodschappen doen, het huis op orde houden of klusjes doen. Een vrijwilliger die bekend is in de wijk, ondersteunt de samenwerking, helpt met het leggen van contacten met wijkbewoners, het bouwen van een eigen netwerk en is de link naar een professional van Pameijer.

Bijdrage aan de wijk
Een Buurtcirkel levert niet alleen de deelnemers iets op; de hele buurt is erbij gebaat. Het vergroot aantoonbaar de saamhorigheid in de wijk. De deelnemers kunnen iets voor de buurt betekenen en de buurt iets voor de deelnemers. Zo is een inclusieve samenleving weer een stuk dichterbij waarbij talenten van mensen en niet hun beperkingen centraal staan.

Nieuwe ondersteuningsconcepten
Pameijer ontwikkelt continu vernieuwende vormen van ondersteuning, die aansluiten bij de ontwikkelingen in het sociale domein. Uitgangspunten daarbij zijn de talenten van mensen, inclusie, verstevigen van het eigen netwerk, tijdelijkheid  en vergroten van zelfredzaamheid.