Pameijer gestart met eigentijdse woonondersteuning in Buurtcirkel

In de regio Rotterdam zijn vijf Buurtcirkels van start. In een Buurtcirkel wonen kwetsbare mensen zelfstandig bij elkaar in de buurt die hun talenten voor elkaar inzetten. Met dit concept, naar een model dat in Groot-Brittannië al zeer succesvol is gebleken, geeft Pameijer een eigentijdse invulling aan de woonondersteuning van kwetsbare burgers. De zelfredzaamheid en het netwerk van de deelnemers worden vergroot en het beroep op professionele ondersteuning neemt af. Daarmee sluit het concept goed aan bij de uitgangspunten van de Wmo.

Er zijn vijf Buurtcirkels van start gegaan: in Oud-Beijerland, Sliedrecht, Capelle a/d IJssel en in Rotterdam in de deelgemeenten Prins Alexander en Hoogvliet.

De Buurtcirkels zijn gestart met zo’n zes deelnemers en groeien de komende tijd uit tot twaalf deelnemers. De deelnemers kregen voorheen een aantal uur per week ondersteuning van een begeleider van Pameijer of woonden in een (beschermende) woonvorm. Ze vormen nu een netwerk waarin ze hun talenten voor elkaar inzetten en allerlei praktische dingen voor elkaar doen. Ze hebben zelf de regie in handen en voor sommige deelnemers betekent het dat ze zelfstandig kunnen wonen. Een vrijwilliger, die bekend is in de wijk, ondersteunt de deelnemers, helpt met het leggen van contacten met wijkbewoners, het bouwen van een eigen netwerk en vormt de link naar een professional van Pameijer op momenten dat meer deskundigheid gewenst is.

Bijdrage aan de wijk
Een Buurtcirkel levert niet alleen de deelnemers iets op; de hele buurt is erbij gebaat. Het vergroot aantoonbaar de saamhorigheid in de wijk. De deelnemers kunnen iets voor de buurt betekenen en de buurt iets voor de deelnemers. Zo is een inclusieve samenleving weer een stuk dichterbij waarbij talenten van mensen en niet hun beperkingen centraal staan.

Nieuwe ondersteuningsconcepten
Pameijer ontwikkelt continu vernieuwende vormen van ondersteuning, nu met name geïnspireerd door de wijzigingen in het Nederlandse zorgstelsel. Daarbij blijft het werken aan inclusie, aan zo volwaardig mogelijke deelname van mensen met een beperking aan de samenleving, de belangrijkste opgave. Zelfstandig wonen, de regie voeren over je eigen leven en het ontwikkelen van een sociaal netwerk horen daar onlosmakelijk bij.