Cordaan en Jellinek ontwikkelen app Gebruik en verslaving LVB

Cordaan en Jellinek hebben een app ontwikkeld die begeleiders van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) helpt omgaan met verslaving. In de app staan concrete handelingsrichtlijnen voor de dagelijkse praktijk.

De app heet ‘Gebruik en verslaving LVB’ en is gebaseerd op twee centrale vragen: ‘Wat moet je als begeleider over middelen weten?’ en ‘Wat kun je voor deze cliënten doen?’. De uitgangspunten van beleid - voorlichten, ontmoedigen, signaleren, motiveren en behandelen - zijn daarin uitgewerkt via vragen als ‘Hoe spreek je een cliënt aan die onder invloed is?’, ‘Wat moet ik weten over cannabis?’ of ‘Hoe kan ik gebruik signaleren en wat kan ik doen?’.

‘Gebruik en verslaving LVB’ bevat informatie, filmpjes, instructies, verwijzingen naar websites en testen, signaleringslijsten en een functieanalyse De app is bedoeld voor begeleiders, maar veel onderdelen kunnen samen met de cliënt worden bekeken. De app is gratis te gebruiken voor alle organisaties in de LVB-zorg.

Deze pagina is een onderdeel van