Nieuws van leden

Cursus bereidt nieuwe medewerkers Baalderborg Groep voor op agressie

20 oktober 2015

Nieuwe medewerkers moeten goed worden voorbereid op lastige situaties waarin zij in de praktijk kunnen terechtkomen. Dat is het duidelijke standpunt van GHZ/VVT-organisatie Baalderborg Groep. Met behulp van de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ is een speciale introductiecursus ontwikkeld. Aimée Roumans, manager P&O: “Agressie en moeilijk verstaanbaar gedrag moeten niet als negatief onderwerp, maar als uitdaging worden gezien.”

agressieindezorg

Baalderborg Groep is een zorgorganisatie voor ouderen, gehandicapten en kind en jeugd. De organisatie heeft ruim 80 locaties in Drenthe en Overijssel met 
voorzieningen op het gebied van wonen, werken, dagactiviteiten, logeren en recreatie. Aimée: “Onze medewerkers maken conflict- en agressiesituaties mee met cliënten. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat ze daar goed mee kunnen omgaan, direct vanaf het moment dat ze bij ons komen werken.” Tijdens een introductiecursus maken nieuwe medewerkers kennis met thema’s als bewustzijn, omgaan met moeilijke situaties en het anti-agressiebeleid van de Baalderborg Groep.

Zelfverzekerder
De cursus werpt zijn vruchten af. “Nieuwe medewerkers beginnen zelfverzekerder. Ze zijn zich bewust dat ze met agressief gedrag te maken kunnen krijgen, weten ook hoe ze bij een incident moeten handelen en hoe we de opvang en nazorg hebben georganiseerd”, aldus Aimée. “Ons opvangteam wordt ieder jaar getraind en deelt intern heel actief kennis over preventie en omgaan met agressie. Ook worden MIM (Melding Incidenten Medewerkers) - en  MIC (Melding Incident met Cliënt)meldingen altijd geanalyseerd en nemen we maatregelen wanneer dat nodig is.”

Steeds opnieuw aandacht
Uit alle activiteiten die de Baalderborg Groep onderneemt blijkt hoe actief de organisatie met agressie bezig is. Het onderwerp komt steevast terug via verschillende kanalen: een medewerkersmagazine, nieuwsblad, speciale Arbo-e-mails aan medewerkers of juist aan leidinggevenden. En dat is cruciaal voor succes, vertelt Aimée: “Je kunt niet denken dat je er bent met één training of cursus. Je moet steeds opnieuw aandacht blijven geven aan agressie en blijven benadrukken dat het niet bij het werk of de cliënt hoort.” Aimée is trots op het resultaat dat haar organisatie daarmee heeft bereikt: “Agressie en moeilijk verstaanbaar gedrag zijn geen negatieve onderwerpen meer, maar het wordt als uitdaging gezien om er goed mee om te kunnen gaan. Zeker als je er goed op voorbereid bent.”

Bezoek ook www.duidelijkoveragressie.nl voor hulpmiddelen, campagnematerialen, good practices en bijeenkomsten.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: