Nieuws van leden

Deeltijdfactor verhogen

Leestijd: 2 minuten
15 juni 2020

Het verhogen van de deeltijdfactor levert een serieuze bijdrage aan het oplossen van de personeelstekorten in de zorgsector. Misschien biedt het ook een oplossing in uw organisatie? Dan is belangrijk om dit thema onderdeel te maken van het HR-beleid in uw organisatie.

Het potentieel van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt wordt op dit moment niet optimaal benut. Meer participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt vergroot hun economische zelfstandigheid, biedt hen meer ontwikkelmogelijkheden en helpt om de groeiende arbeidstekorten in de zorg, maar ook het onderwijs en andere sectoren op te lossen. Er is een enorm potentieel, maar dat wordt nu nog niet volledig benut. Dit vereist actie en samenwerking. ‘Stichting Het Potentieel Pakken’ heeft onderzoek gedaan onder 17.500 werknemers in de zorg en begeleidt op dit moment 4 proeftuinen in de zorg.

De lopende proeftuinen laten zien dat alles begint met bewustwording. Uit gesprekken met medewerkers blijkt dat er veel aannames zijn waarom het vergroten van deeltijdfactor niet mogelijk zou zijn.

Feiten:

  • Ongeveer één op de vier werknemers wil het liefst een groter contract, 46% lijkt tevreden met het huidige contract, 31% wil idealiter een kleiner contract.
  • Roostering, flexibiliteit, beloning en een prettige organisatiecultuur zijn de belangrijkste voorwaarden om meer te willen/kunnen werken.
  • Werkgevers hebben deze condities grotendeels in eigen hand.
  • ‘Andere prioriteiten’, ‘gebrek aan financiële prikkels’ en ‘kinderen’ zijn belangrijkste redenen om niet meer uren te willen werken.

De ervaringen van deze proeftuinen kunt u lezen op de site en in het rapport 'Het potentieel pakken in de zorg; de kansen rondom grotere deeltijdbanen'

Hierin leest u:

  • Waarom contractuitbreiding voordelen biedt.
  • Wat het potentieel is.
  • Welke belemmeringen er zijn die grotere contracten in de weg staan.
  • Wat de zes oplossingsrichtingen uit de proeftuinen zijn.

Meer weten? In deze TV-uitzending van het Actieleernetwerk komen de ervaringen aan bod die zijn opgedaan in een een aantal proeftuinen.

Klik hier voor het bekijken van de uitzending.

Hier zou een foto van ActieLeer TV moeten staan.

Deze pagina is een onderdeel van: