Nieuws van leden

Bijeenkomst digitale inspiratiesessie ‘vakantieprogrammering en lessen voor de toekomst’

Leestijd: 2 minuten
08 juli 2022

In de vakantieperioden is al jaren sprake van onderbezetting, ook in de gehandicaptenzorg. Met de steeds krapper wordende arbeidsmarkt, leggen deze vakantieperioden de uitdagingen van de toekomst bloot.

Tijdens een online inspiratie sessie op woensdag 6 juli 2022 kregen de deelnemers een toelichting vanuit twee voorbeelden en is ingegaan welke lessen hieruit geleerd kunnen worden.

Lunet Zorg en Amarant gaven beiden met een korte presentatie waarin ze ingingen op de zomerroostering en hun blik op de toekomst. Veel besproken interventies waren herkenbaar, toch lagen accenten net anders.

Lunet Zorg
Lunet Zorg past diverse maatregelen toe om de roosters te verlichten. Eén van die maatregelen is dat Lunet Zorg deze zomer zeven dagen per week een activiteitenprogramma aan biedt. Het activiteitenprogramma bestaat uit activiteiten die bedacht zijn door medewerkers en waar medewerkers energie van krijgen. Vrijwilligers en het netwerk van een client zich kunnen inschrijven om mee te helpen bij deze activiteiten. Bovendien kunnen groepen gemixt worden waardoor deze manier van organiseren verlichting geeft voor het personeel. Hierdoor worden overdag uren vrijgespeeld die in de avond uren ingezet kunnen worden.
De presentatie van Lunet Zorg is als bijlage onderaan dit artikel geplaatst.

Amarant
Amarant voert een strategisch personeelsbeleid gericht op de zomer en de toekomst. De volledige presentatie staat in de bijlage. Amarant heeft in de weken 30, 31, 32 en 50 hele scherpe keuzes gemaakt. In die weken wordt met de minimale bezetting gewerkt en wordt een beroep gedaan op zusterteams, burenhulp, verwanten en vrijwilligers. Niet noodzakelijke taken en activiteiten worden uitgesteld en per locatie kan besloten worden wat wel of niet noodzakelijk is. Daarnaast wordt samen met cliënten en verwanten de afwezigheidsplanning in kaart gebracht voordat de roosters definitief worden gemaakt. Tot slot wordt goed ingespeeld op de lopende ontwikkelingen.De presentatie van Amarant is als bijlage onderaan dit artikel geplaatst.

Uitwisseling met elkaar
In de uitwisseling kwam naar voren dat het lastig is om medewerkers te motiveren om extra te werken. Dit komt door het grote beroep wat in de afgelopen jaren op hun gedaan is. Organisaties gaven aan dat het belangrijk is om oog te hebben voor het belonen van extra werk. Hiervoor werden enkele voorbeelden gedeeld zoals: het instellen van een stand-by lijst met diensten waar individueel extra op wordt beloond, alle vakantie roosters goedkeuren, mits iedereen in de vakantie periode één extra weekend werkt of een zomer-BBQ te organiseren voor elk team als beloning voor het harde werk.

Gevraagd werd om de VGN zich in de lobby hard kon maken voor het maximaliseren van het salaris van de ZZP’ers, dat zorgmedewerkers met leerplichtige kinderen ook buiten de zomervakanties op vakantie mogen (aanpassing vakantiespreiding) en meer oog voor het verschil in salaris ten opzichte van de andere zorgbranches. Ook de arbeidstijden in de nieuwe CAO kunnen belemmerend werken.

Anders organiseren van zorg
Tijdens de ALV is de oproep gedaan om gezamenlijk stappen te zetten om te anticiperen op de structurele tekorten op de arbeidsmarkt. Tot nu toe zijn onze inspanningen voornamelijk op de korte termijn gericht, op het ‘binden en boeien’ van onze medewerkers. En natuurlijk benutten we het potentieel van de inzet van technologie, maar zelfs dan is ’doen wat we deden’ niet meer genoeg.   

De ALV heeft de VGN gevraagd om met voorstellen te komen die een antwoord geven op twee centrale vragen:

  1. Wat kunnen zorgaanbieders samen met beroepskrachten (meer) overlaten aan andere in het (directe) netwerk van een cliënt en wat kan samen en/of anders worden georganiseerd?
  2. Wat vraagt dit van de betrokkenen in termen van verwachtingen over de kwaliteit van zorg, patronen loslaten, samenwerken met niet- beroepskrachten en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

De maanden tot aan de ALV in december zal VGN samen met leden verkennen welke werkende principes ten grondslag liggen aan het beantwoorden van beide bovenstaande vragen. Op de website van de VGN richten we een thema-pagina in waar we de voorstellen presenteren.
Het ophalen van die werkende principes is nog een best ingewikkelde klus, dus hulp vanuit onze leden is welkom.

Heeft u nog andere vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze bijeenkomst, dan zijn Jolien den Hartog en Maarten Hüttner hiervoor het aanspreekpunt. Onze gegevens staan op de website van de VGN.

 

 

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: