Nieuws van leden

Eerste stap gezet voor nieuwbouw Emaus College in Ermelo

15 maart 2022

De Ermelose wethouder van Financiën Wouter Vogelsang heeft woensdag het officiële startsein gegeven voor de bouw van een nieuwe school voor het Emaus College van het behandelinstituut Groot Emaus van 's Heeren Loo. De wethouder deed dat door als een volleerd bouwvakker een begin te maken met de sloop van een oud en leegstaand pand op het terrein. ‘Fijn om een nieuwe stap te kunnen zetten voor de jongeren die hier onderwijs op maat en ondersteuning of behandeling krijgen. Fijn ook dat we daaraan als gemeente kunnen bijdragen', aldus de wethouder.

Eerst slopen dan bouwen. Start nieuwe school Groot Emaus.

De gemeente Ermelo draagt ruim zes miljoen euro bij aan de nieuwbouw van de nieuwe school die eind volgend jaar in gebruik kan worden genomen. ‘Als gemeente onderstrepen we hiermee onze regiofunctie, want niet alleen kinderen uit Ermelo komen hierheen, ook kinderen van verder weg. Daar helpen we 's Heeren Loo Onderwijs uiteraard graag bij. De banden tussen gemeente en instelling gaan ver terug. Elkaar helpen voelt goed.’ 

Compact en duurzaam 

Ook Jan van Heerikhuize, bestuurder Onderwijs binnen 's Heeren Loo, en Birgit Bossink, directeur Emaus College tonen zich verheugd over de samenwerking met de gemeente Ermelo. ‘Het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw is erop gericht om een compact en duurzaam gebouw te maken, waar ontmoeten en verbinden centraal staat. Dat gebeurt niet alleen binnen onze organisatie, dat zien we ook binnen de gemeente.’ 

Vijf locaties 

’s Heeren Loo Onderwijs verzorgt met vijf locaties in Ermelo, Amersfoort en Soest voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met leer- en gedragsproblemen die met het juiste onderwijs ook kansrijk zijn (www.shlonderwijs.nl) . De organisatie biedt onderwijs en arbeidstoeleiding aan leerlingen van twaalf tot twintig jaar. Behalve een speciale onderwijsvraag hebben de leerlingen ook ondersteuning en hulp nodig bij het omgaan met hun gedrag en persoonlijke ontwikkeling. Soms is ook ambulante of residentiële behandeling noodzakelijk. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met ouders en ’s Heeren Loo Zorg en daarbinnen vooral met het behandelinstituut Groot Emaus. 

Het Emaus College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en is onderdeel van ’s Heeren Loo Onderwijs. De leerlingpopulatie bestaat uit jongeren die thuis wonen en jongeren die in de zorginstelling Groot Emaus van ’s Heeren Loo wonen. De school valt onder het Samenwerkingsverband Noordwest-Veluwe/Stichting Leerlingenzorg. Groot Emaus is een instelling waar leerlingen uit het hele land geplaatst worden en waar intensieve behandeling, crisisopvang en observatie plaatsvindt. 

Parkvisie 

Het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw brengt verschillende functies samen waaronder onderwijs, welzijn en in de toekomst sport. Uitgangspunt bij het ontwerp is bestaande bebouwing bij beoogde locatie, maar ook vastgestelde parkvisie die onderdeel uit diende te maken van dit nieuwe onderwijsgebouw. Door het nieuwbouwgedeelte slim op de beschikbare kavel te leggen, ontstaat een compact gebouw met een groot ontmoetingsplein. De centrale trap en aula vormen letterlijk de spil in het gebouw, waar omheen de diverse functies zijn gesitueerd. Door de keuze van een rustige kleurstelling, gecombineerd met accentkleuren voor specifieke verblijfsdoeleinden, ontstaat een fris en uitnodigend geheel, waar alle gebruikers en inwoners zich thuis kunnen voelen. 

Over ’s Heeren Loo

's Heeren Loo biedt in het hele land zorgbegeleiding, ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen we met 17.000 medewerkers voor 14.000 cliënten. Via een landelijk netwerk van poliklinieken behandelen we nog eens ruim 3.000 extramurale cliënten.

's Heeren Loo investeert tevens in initiatieven die bijdragen aan de emancipatie en participatie van cliënten, waaronder de Academie voor Zelfstandigheid en het Expertisecentrum Advisium. Aan het expertisecentrum zijn ruim duizend medische, paramedische en gedrags­wetenschappelijke specialisten verbonden. Met 130 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en innovaties helpen we mensen verder.

www.sheerenloo.nl