Nieuws van leden

Ook mensen met een beperking gaan stemmen voor gemeenteraden

07 maart 2022

Iedereen heeft het recht om te stemmen. Dit is een mooi recht, maar kiezen en stemmen is voor mensen met een verstandelijke beperking lastig en niet altijd vanzelfsprekend. Daarom begeleidt ’s Heeren Loo haar cliënten hierin zo goed mogelijk. Bijvoorbeeld door een training te geven. Ook heeft ’s Heeren Loo eigen stembureaus op sommige woonzorgparken. Daardoor is de drempel minder hoog voor cliënten om te gaan stemmen.

's Heerenloo
Een van de stembureaus bij 's Heeren Loo, de Oude School in Ermelo. Foto 's Heeren Loo

Het is belangrijk dat mensen met een beperking die hun stemrecht willen gebruiken hiervoor de gelegenheid krijgen. ’s Heeren Loo steekt er veel tijd in om haar cliënten op verschillende manieren te helpen. Zo is er een training “Kom in de stemming” die via de Academie voor Zelfstandigheid https://www.academievoorzelfstandigheid.nl/ wordt aangeboden. Cliënten worden geholpen met het onderzoeken welke partij bij hen past. Daarnaast krijgen ze uitleg over hoe de verkiezingen in elkaar zitten en ze gaan oefenen met “echt” stemmen in een stemhokje.

Begrijpelijke taal

Naast ondersteuning vanuit de Academie krijgen cliënten een verkiezingenkrant https://prodemos.nl/samenwerking/gemeenten/verkiezingskrant-in-gewone-taal-2022/ in begrijpelijke taal. Ook  zijn er tal van websites met uitleg en filmpjes. Deze kunnen zij samen met hun begeleider of verwant doornemen.

Op woonzorgpark het Westerhonk in Monster hebben cliënten filmpjes gemaakt en naar alle politieke partijen in de Gemeente Westland gestuurd. Ze dagen de partijen uit om een kort filmpje in begrijpelijke taal te maken. Deze filmpjes worden uitgezonden op TV Westerhonk.

'Eigen' stembureaus

Om het stemmen zo makkelijk mogelijk te maken, hebben een aantal woonzorgparken van ’s Heeren Loo een stembureau op hun terrein. Cliënten kunnen hier samen met hun begeleider, verwant of vrijwilliger hun stem gaan uitbrengen. Ook zijn er cliënten die deel uit maken van het team dat het stembureau bemenst.

’s Heeren Loo stelt op deze manier iedereen in de gelegenheid om zelf een bewuste keuze te maken wel of niet te gaan stemmen en op welke partij. Iedereen kan overigens zijn of haar stem uitbrengen op een van deze stembureaus. Voorwaarde is wel dat iemand als kiezer staat ingeschreven in de desbetreffende gemeente.

De locaties waar op woensdag 16 maart gestemd kan worden:

Apeldoorn: Het Vierhuis, Laan van Groot Schuylenburg (tussen 13.00 en 17.00 uur).

Ermelo: De Oude School, Witteland 4 (tussen 7.30 en 21.00 uur)

Monster: Het Westerhonk, Vijverweg 11 (tussen 7.30 en 21.00 uur)

Noordwijk: Restaurant, Plein 6/Wintertuinlaan 6 (tussen 7.00 en 13.00 uur)

Wekerom: De Hartenberg, Het Hart, Apeldoornseweg 60, (tussen 14.00 en 16.00 uur)

Over ’s Heeren Loo

's Heeren Loo biedt in het hele land zorgbegeleiding, ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen we met 17.000 medewerkers voor 14.000 cliënten. Via een landelijk netwerk van poliklinieken behandelen we nog eens ruim 3.000 extramurale cliënten.

's Heeren Loo investeert tevens in initiatieven die bijdragen aan de emancipatie en participatie van cliënten, waaronder de Academie voor Zelfstandigheid en het Expertisecentrum Advisium. Aan het expertisecentrum zijn ruim duizend medische, paramedische en gedrags­wetenschappelijke specialisten verbonden. Met 130 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en innovaties helpen we mensen verder.

www.sheerenloo.nl