Nieuws van leden

Erik Dannenberg nieuwe voorzitter Raad van toezicht bij Triade Vitree

09 februari 2024

Per 1 maart 2024 is Erik Dannenberg benoemt tot voorzitter van de Raad van toezicht van Triade Vitree. Hij neemt het stokje over van Henk Reimert, die dan na twee termijnen in de RvT aftreedt. Henk Reimert was voorzitter van de raad vanaf 1 januari 2023.

Erik Dannenberg
Erik Dannenberg

Diverse rollen

Erik Dannenberg heeft een ruime ervaring in het sociaal domein. Na zijn studie Maatschappelijk werk heeft hij bijna 20 jaar gewerkt in de verslavingszorg en crisis/maatschappelijke opvang, in opeenvolgende rollen van stagiair tot directeur. Erik Dannenberg vervulde tal van bestuurs- en toezichthoudende functies, dikwijls als voorzitter. Zo was hij van 2005 tot 2014 wethouder in de gemeente Zwolle, met o.m. diverse portefeuilles in het sociaal domein.

Op dit moment is Erik Dannenberg voorzitter van Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, en lid van de Raad voor Volksgezondheidszorg en Samenleving, adviesorgaan voor regering en parlement.

Unaniem positief

Erik Dannenberg: “Mijn levensmotto is: ‘Iedereen hoort erbij, iedereen doet ertoe, iedereen moet mee kunnen doen’. Dat sluit helemaal aan bij de missie van Triade Vitree: er samen voor zorgen dat cliënten zoveel mogelijk zelf vormgeven aan hun leven, uitgaande van hun eigen mogelijkheden en kracht. Graag zet ik in mijn nieuwe functie als voorzitter RvT van Triade Vitree mijn kennis, (voorzitters)ervaring en netwerken in voor een goede en bestendige toekomst van de zorg. Ik zie ernaar uit om medewerkers en cliënten van Triade Vitree te ontmoeten.”  

De medezeggenschapsorganen waren betrokken bij de selectie en benoeming van Erik Dannenberg. Zij waren unaniem positief.

Redactie VGN