Nieuws

Onduidelijkheid rondom ondertekening ondersteuningsplan

30 juli 2018

In een eerder bericht concludeerde de VGN dat een ondertekend ondersteuningsplan niet langer wordt geëist door zorgkantoren wanneer zorg wordt geleverd bij verblijf in de instelling (Wlz). Uit informeel contact met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) blijkt echter dat zij voor alle zorgvormen eisen dat instemming van de cliënt aantoonbaar is. Dit is echter niet duidelijk uit het Voorschrift Zorgtoewijzing af te leiden en daarmee is de juridische status onduidelijk. Dit is de VGN momenteel aan het onderzoeken.  

Update: Inmiddels is de onduidelijkheid rondom de ondertekening van het zorgplan opgelost, zie: https://www.vgn.nl/artikel/26911

Hoe is de onduidelijkheid ontstaan?

Het ondertekenen van het zorgplan (in de gehandicaptensector gebruiken we de term ondersteuningsplan) is géén wettelijke verplichting. Zorgkantoren eisen echter dat de zorgaanbieder aantoonbaar moet laten zien dat de bespreking van het zorgplan heeft plaatsgevonden en dat de cliënt heeft ingestemd met de gemaakte afspraken. Deze instemming kan blijken door ondertekening van het zorgplan of door aantekening in het digitale zorgplan.

Uit het Voorschrift Zorgtoewijzing (versie juli 2018), onderdeel van het inkoopbeleid, blijkt niet duidelijk of deze eis voor alle leveringsvormen geldt. Het lijkt alleen te gelden voor de leveringsvormen vpt en mpt en bij meerzorg. In het Voorschrift staat niet dat dit ook geldt voor verblijf in de instelling. Informeel heeft ZN aan ons laten weten dat dit geldt voor alle leveringsvormen, dus ook bij verblijf in de instelling. Verwarrend is ook dat in het Voorschrift nog een oude definitie voor het begrip zorgplan wordt gehanteerd, waarin wel nadrukkelijk een handtekening vereist is. ZN heeft laten weten dat zij pas in het Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 voormelde eis duidelijker zullen opnemen. 

Modelovereenkomsten

De VGN onderzoekt momenteel deze onduidelijke situatie en de mogelijkheden om de administratieve lasten rondom ondertekening te verminderen. De VGN vindt het van belang dat zorgkantoren niet méér eisen stellen dan de wet. Vooralsnog laten we de bepalingen over het ondertekenen van het zorgplan in de modelovereenkomsten staan tot dat er meer duidelijkheid is. De actualisatie van de model-overeenkomsten (in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming) zal deze zomer afgerond worden.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact  opnemen met Lilly Wijnbergen, lwijnbergen@vgn.nl

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen