Nieuws

Vooraankondiging actualisatie modelovereenkomsten (vanwege AVG en ondertekenen ondersteuningsplan)

12 juni 2018

De VGN heeft de afgelopen jaren diverse modelovereenkomsten gepubliceerd. Deze modelovereenkomsten worden momenteel geactualiseerd in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast maken we van de gelegenheid gebruik om de bepalingen over het ondertekenen van het ondersteuningsplan  uit de modelovereenkomsten  te verwijderen wanneer de zorg wordt geleverd bij verblijf in de instelling. De actualisatie zal deze zomer gereed zijn.  

privacy

UPDATE: inmiddels is er nieuwe informatie over het ondertekenen van het ondersteuningsplan.

Waarom worden de bepalingen over het ondertekenen van het ondersteuningsplan verwijderd?

Het ondertekenen van het ondersteuningsplan is géén wettelijke verplichting. Zorgkantoren eisten echter in het verleden een handtekening onder het ondersteuningsplan.  Deze situatie is gewijzigd. Zorgkantoren eisen alleen een handtekening wanneer zorg wordt geleverd via de leveringsvormen volledig pakket thuis (vpt) en modulair pakket thuis (mpt). Zorgkantoren eisen niet langer een handtekening wanneer de zorg wordt geleverd bij verblijf in de instelling. 

Tweezijdige algemene voorwaarden

In de sector Verpleging en Verzorging vloeit de verplichting tot het ondertekenen van het zorgplan voort uit de tweezijdige algemene voorwaarden. Onlangs werd door ActiZ bekend gemaakt dat de bepaling over het ondertekenen van het zorgplan uit de tweezijdige algemene voorwaarden wordt verwijderd. 

De gehandicaptensector  heeft op dit moment (nog) geen tweezijdige algemene voorwaarden. Een eis voor het ondertekenen van het ondersteuningsplan kan daar dus niet uit voortvloeien. De VGN is momenteel in gesprek met de Consumentenbond en Iederin in het kader van het ontwikkelen van tweezijdige algemene voorwaarden. Uitgangspunt is dat de verplichting van een handtekening niet wordt opgenomen in de tweezijdige algemene voorwaarden. 

Om welke modelovereenkomsten gaat het?

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij mr. L. (Lilly) Wijnbergen, lwijnbergen@vgn.nl

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen

Deze pagina is een onderdeel van: