Actualisatie modelovereenkomsten gereed

In een eerder bericht kondigden wij de actualisatie van de modelovereenkomsten aan vanwege de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018. Daarnaast zijn de bepalingen rondom de ondertekening van het zorgplan aangepast naar aanleiding van gewijzigd beleid van de zorgkantoren. Tenslotte hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt om reeds bestaande bepalingen te verduidelijken. Het staat u vrij om de modelovereenkomsten al dan niet te gebruiken of aan te passen. De herziene modelovereenkomsten vindt u in de bijlagen bij dit artikel.

privacy

Om welke modelovereenkomsten gaat het?

  • Zorg- en dienstverlening Wlz + algemene voorwaarden
  • Onderaanneming Wlz, Jeugdwet, Wmo en Zvw (met toelichtingsdocument)
  • Ondersteuning Wmo + algemene voorwaarden (twee versies met toelichtingsdocument
     
  1. Een allesomvattende modelovereenkomst
  2. Korte versie met separaat algemene voorwaarden

Wijzigingen in het kader van de AVG

De meeste wijzigingen zijn doorgevoerd in het kader van de AVG. Kort samengevat zijn er artikelen toegevoegd om gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Verder wordt het bsn-nummer en de geboortedatum van de vertegenwoordiger niet langer gevraagd. Daarnaast is de bepaling verwijderd waarin stond dat de zorgaanbieder een redelijke vergoeding mag vragen voor de verstrekking van een afschrift van het dossier. Tenslotte zijn de termijnen voor inzage en afschrift van het dossier aangepast.

Zorg- en dienstverlening Wlz + algemene voorwaarden

Naast de aanpassingen in het kader van de AVG is er nog een belangrijke wijziging doorgevoerd in de Wlz modelovereenkomst + algemene voorwaarden. Zorgkantoren eisen namelijk niet langer dat de cliënt het zorgplan ondertekend. Zorgkantoren eisen echter wél dat de zorgaanbieder aantoonbaar moet kunnen laten zien dat het zorgplan met de zorgvrager is besproken bij de aanvang van de zorg en de evaluatie van het zorgplan.

Aantoonbaarheid kan blijken door ondertekening van het zorgplan door de zorgvrager of door het plaatsen van een aantekening in het digitale of schriftelijke zorgplan door de zorgaanbieder. Dit laatste kan bijvoorbeeld door de zin “samen met meneer/mevrouw zijn de volgende onderwerpen besproken:…”. Deze werkwijze geldt voor zorg thuis (VPT, MPT), intramuraal en meerzorg. Reden hiervoor is dat zorgkantoren belang hechten aan de inspraak van de zorgvrager in het zorgplan. Voor meer informatie zie hiervoor ons bericht.

 

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Lilly Wijnbergen (lwijnbergen@vgn.nl).

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Lilly Wijnbergen
Telefoonnummer
Foto van Lilly van Wijnbergen

Deze pagina is een onderdeel van