Onduidelijkheid rondom ondertekening zorgplan opgelost

Eerder informeerden wij u over de onduidelijkheid rondom de ondertekening van het zorgplan. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft de VGN inmiddels laten weten dat zorgkantoren niet langer een ondertekend zorgplan eisen. In plaats van een handtekening eisen zorgkantoren dat de zorgaanbieder aantoonbaar moet kunnen laten zien dat het zorgplan met de cliënt is besproken bij de aanvang van de zorg en bij de evaluatie van het zorgplan.

ondertekening

Aantoonbaar

ZN laat weten dat aantoonbaarheid kan blijken door ondertekening van het zorgplan door de cliënt of door het plaatsen van een aantekening in het digitale of schriftelijke zorgplan door de zorgaanbieder. Dit laatste kan bijvoorbeeld door de zin “samen met meneer/mevrouw zijn de volgende onderwerpen besproken:…”. Deze werkwijze geldt voor zorg thuis (VPT, MPT), intramuraal en meerzorg. Reden hiervoor is dat zorgkantoren belang hechten aan de inspraak van de cliënt in het zorgplan.

ZN heeft toegezegd over deze wijziging van het voorschrift zorgtoewijzing 2018 binnenkort te publiceren.

Reactie VGN

De VGN is verheugd met de verduidelijking rondom de ondertekening van het zorgplan en onderstreept het belang dat zorgkantoren niet méér eisen stellen dan de wet. De VGN heeft deze beleidswijziging inmiddels opgenomen in de modelovereenkomst Wlz en de daarbij behorende algemene voorwaarden. Deze vindt u hier

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Lilly Wijnbergen (lwijnbergen@vgn.nl).

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Lilly Wijnbergen
Telefoonnummer
Foto van Lilly van Wijnbergen

Deze pagina is een onderdeel van