Gemiva ontwikkelt gespreksleidraad voor cliëntenvoorlichting over vertrouwenspersonen

Gemiva heeft een gespreksleidraad ontwikkeld voor cliëntenvoorlichting over vertrouwenspersonen. Begeleiders kunnen die gebruiken als ze cliënten vertellen over wat een cliëntvertrouwenspersoon voor hen kan doen. De gespreksleidraad is een aanvulling op posters en flyers over de vertrouwenspersonen die op iedere Gemiva-locatie beschikbaar zijn.

gemiva-vertrouwenspersoon

Gesprekleidraad 

Het voorlichtingsmateriaal is ontwikkeld in samenspraak en samenwerking met cliënten en cliëntenraden. In foto's en korte teksten vertelt de gesprekleidraad wanneer en hoe een vertrouwenspersoon kan helpen. De foto's zijn gemaakt met de hulp van de acteurs van Gemiva's theatergroep Domino.  

Helpend 

Desiree Pardon is bij Gemiva één van de vertrouwenspersonen voor cliënten en verwanten. Ze is blij dat de gesprekleidraad er is. ‘Het is een goed hulpmiddel als je cliënten wilt vertellen over de vertrouwenspersonen. We hopen het hierdoor ook makkelijker wordt om naar ons te verwijzen als de cliënt en begeleider ergens samen niet uitkomen. Een gesprek met een vertrouwenspersoon kan dan helpend zijn voor beiden.’ 

Download hier het voorlichtingsmateriaal