Nieuws

Vertrouwenswerk in de Jeugdwet

03 september 2015

Met ingang van 1 januari 2015 verzorgt het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) het vertrouwenswerk voor cliënten die onder de Jeugdwet vallen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft daartoe een contract gesloten met het AKJ. Het AKJ voert deze wettelijke taak van onafhankelijk vertrouwenswerk uit met 6 Zorgbelangorganisaties.
Het AKJ heeft een lange ervaring met onafhankelijk vertrouwenswerk in de jeugdzorg. Zowel AKJ als Zorgbelang juichen het toe dat onder de Jeugdwet nieuwe groepen nu ook recht hebben op informatie & advies en indien nodig ondersteuning door onafhankelijke vertrouwenspersonen.  Op de site van het AKJ (www.akj.nl) kunt u meer informatie vinden over de werkwijze van de vertrouwenspersonen.

Een van de vraagstukken waar de vertrouwenspersonen van AKJ en Zorgbelang zich samen met de leden van de VGN voor gesteld zien, is dat instellingen voor gehandicaptenzorg vaak zelf al een interne vertrouwenspersoon in dienst hebben. Voor de cliënten is de samenloop van juridische kaders, al dan niet gecombineerd met leeftijdsbegrenzing (18- of 18+), op zijn minst verwarrend.

Het is een gezamenlijke zoektocht naar een goede werkwijze in deze soms lastige situatie en de oplossing is niet zonder meer gevonden. Het AKJ tracht per instelling tot maatwerkafspraken te komen, waarbij het belang van de cliënt om toegang te hebben tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon voorop staat.  AKJ en instelling wegen samen af hoe groot het deel jeugdwetcliënten van de totale doelgroep is. Op basis daarvan wordt de keuze gemaakt tot frequent bezoek of  dat wordt volstaan met voorlichting. Als er al een interne vertrouwenspersoon aanwezig is, dan worden er heldere overdrachts- en samenwerkingsafspraken gemaakt. Desgewenst kunnen met het AKJ en Zorgbelang afspraken worden gemaakt over meerwerk door hun vertrouwenspersonen om voor de cliënten continuïteit en helderheid te bieden. Om tot een maatwerkoplossing te komen, kunt u contact opnemen met Jenine Timmers, directeur-bestuurder van het AKJ, T: 020-5219950).

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: