Nieuws

Nieuwe leerweg cliëntenvertrouwenspersoon van start

15 oktober 2012

In januari 2013 start een  nieuwe leerweg cliëntenvertrouwenspersoon. Deze leerweg wordt gegeven door Raad op Maat en is bedoeld voor cliëntenvertrouwenspersonen in de zorg voor mensen met een beperking. Ook mensen die deze functie op korte termijn gaan vervullen, kunnen aan deze leerweg deelnemen.

De functie van cliëntenvertrouwenspersoon is relatief nieuw in de zorg voor mensen met een beperking. De cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt de individuele cliënt in het verwoorden van klachten en bij het verbeteren van de situatie waarover onvrede bestaat. Om dit werk met succes en met plezier te kunnen doen, moet de cliëntenvertrouwenspersoon beschikken over specifieke kennis, attitude en vaardigheden.

In de bijlage bij dit bericht leest u meer over de leerweg. Ook treft u een aanmeldingsformulier.

Deze pagina is een onderdeel van: