Nieuws van leden

Inspiratieboek Community Building

08 november 2023

Twee jaar geleden verscheen het voor de eerste keer : het Inspiratieboek Community Building van Philadelphia. In 2018 maakte Philadelphia in de regio Amsterdam kennis met het begrip community building. Onze ervaringen, aanbevelingen, tips en instrumenten opgedaan in de afgelopen jaren hebben we nu voor de tweede keer in een inspiratieboek verzameld.

Inspiratieboek community building

Buurtverbindingen voor alle bewoners

Community building gaat over het versterken, stimuleren en aanmoedigen van buurtverbindingen voor alle bewoners in de buurt. Daarbij is het niet perse vanzelfsprekend om bewoners die begeleiding krijgen van Philadelphia uit te nodigen om mee te doen. Hun talenten en vaardigheden worden vaak vanwege hun kwetsbaarheid genegeerd. Maar ieder mens - kwetsbaar of niet - wil van betekenis zijn, uitgedaagd worden, verantwoordelijkheid dragen, en iets voor een ander betekenen.

Het besef is gegroeid dat wonen in een buurt niet vanzelfsprekend tot inclusie leidt. Aandacht voor community building draagt daaraan bij hebben we ervaren: buren en buurtbewoners die elkaar kennen en vertrouwen. De activiteiten die ontstaan kunnen heel divers zijn: met elkaar een koffieochtend organiseren, buurtgroen onderhouden, een loopgroep, een fietsgroep, samen op Nederlandse les, excursies, versterken van het onderlinge contact.