Nieuws van leden

Kennisagenda voor forensische cliënten met een LVB

25 september 2020

In 2014 zijn onderzoeksonderwerpen voor de forensische zorg voor cliënten met een LVB geïnventariseerd. Intussen is een groot deel daarvan uitgevoerd met subsidie van het programma Kwaliteit Forensische Zorg. Daarom is nu het moment om achteruit én vooruit te kijken: hebben de projecten opgeleverd wat er van verwacht werd? Zijn er achteraf, met de kennis van nu, lacunes te constateren? Wat zijn de wensen voor de doelgroep voor de komende vijf jaar? Dit leidt tot een nieuwe kennisagenda voor forensische cliënten met LVB.

Achtergrond 

Het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) wordt gesubsidieerd uit de innovatiegelden van de divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen.  Via onderzoek wordt gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van de behandelingen, met als doel: betere zorg en een veiligere samenleving. 

Via een kennisagenda voor de komende vijf jaar worden zowel vragen van de werkvloer als de thema’s in wetenschappelijk onderzoek gebundeld tot een prioriteringslijst. Doel hiervan is het komen tot een kennisagenda voor forensische cliënten met een LVB die breed gedragen wordt door het veld: GGZ instellingen, VG instellingen, maatschappelijke opvang organisaties en RIBW ‘s die forensische zorg leveren, of die cliënten opnemen die uit de forensische zorg uitstromen. De onderzoeksvragen die in de kennisagenda zijn opgenomen worden geprioriteerd, waarbij draagvlak, samenhang en de verbinding van belang zijn. Naast onderzoeksvragen worden ook implementatievragen geïnventariseerd.

Voor de kennisagenda werkt Stichting Expertisecentrum SGLVG De Borg samen met VGN en de leden van de VGN die forensische zorg leveren, het Kennisplein Gehandicaptensector, GGZ Nederland, de VGN-leden die forensische zorg leveren, leden van Valente die forensisch wonen en opvang leveren, het kenniscentrum LVB, de Radboud Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en Tranzo.  Online meedenken over de kennisagenda? Meld u voor 1 oktober aan bij Kenniscentrum@trajectum.info ovv uw naam, functie en organisatie.
 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: