Nieuws van leden

Koningin Máxima bezoekt woonzorglocatie Drentheplantsoen van Middin

14 mei 2020

Koningin Máxima bracht donderdag 14 mei een bezoek aan woonzorglocatie Drentheplantsoen van Middin in Den Haag. Zij hoorde hoe Middin in de huidige situatie zorg en ondersteuning biedt aan haar bewoners, met inachtneming van de huidige corona maatregelen.

Koningin Maxima op bezoek bij Middin
Koningin Maxima op bezoek bij Middin

Woonzorglocatie Drentheplantsoen in Den Haag bestaat uit 25 appartementen in vijf flatgebouwen. Er wonen 41 mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Koningin Máxima sprak met familieleden en met leden van de cliëntenraad over hoe het contact met de cliënten momenteel plaatsvindt en wat dat voor hen betekent. Ook ging zij met een aantal begeleiders dieper in op de impact van de corona-maatregelen voor hun dagelijkse werk. 

Blij met koninklijk bezoek

Familielid Ineke van Santen is blij met het bezoek van de Koningin: 'Het is fijn om te zien dat de Koningin aandacht heeft voor de positie van familieleden van cliënten met een verstandelijke beperking. Cliënten begrijpen vaak niet wat het coronavirus is en dat je afstand moet houden. Ze willen een knuffel geven zoals ze dat altijd doen.' 

Speciaal crisisteam bij Middin 

Eric Verbeek woont als cliënt bij Middin en is voorzitter van de centrale cliëntenraad. Gedurende de coronacrisis neemt Eric ook deel aan het speciaal opgerichte stuurgroep COVID-19. Koningin Máxima vroeg hoe het voor hem is om als cliënt hieraan deel te nemen: 'Ik heb verteld dat ik het belangrijk vind dat er in het crisisteam steeds veel aandacht is voor de moeilijke positie van cliënten.' De stuurgroep nam de afgelopen weken beslissingen over maatregelen en aanpassingen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om de bewoners en begeleiders zo veel mogelijk te beschermen. 

Nieuwe regels bezoek 

Tot slot sprak de Koningin met andere leden van de stuurgroep COVID-19 en met Sam Schoch, de voorzitter van de Raad van Bestuur van Middin. Sam Schoch is verheugd met de aandacht van het Koningshuis voor de groep bijzondere mensen in de gehandicaptenzorg: 'Koningin Máxima benadrukte hoe belangrijk het is om ook te leren van deze bijzondere periode en ze sprak de hoop uit dat cliënten en familieleden elkaar snel weer kunnen ontmoeten. Iets dat we bij Middin aan het voorbereiden zijn.' Nu de nieuwe regels rondom bezoek minder streng zijn, bekijkt Middin stap voor de stap mogelijkheden om bezoek weer mogelijk te maken. Iets dat juist voor de cliënten van Middin enorm belangrijk is. Op elke locatie van Middin wordt maatwerk geleverd, gezien de grote diversiteit aan woonvormen en zorgvraag van cliënten. 

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: