Nieuws van leden

Koraal: ‘Crisistraining werpt nu zijn vruchten af’

29 april 2020

In de serie 'Hoe gaat het nu bij' laten we instellingen aan het woord over het aantal besmettingen met corona onder cliënten en medewerkers, en wat dit voor de organisatie betekent. In deze aflevering: Koraal, werkzaam in zes regio’s in Brabant en Limburg met 2400 cliënten, waarvan 1600 intramuraal en 4000 medewerkers.

portretfoto Radboud Quik
Radboud Quik, bestuurder Koraal

Bestuurder Radboud Quik staat sinds begin maart 18 uur per dag ‘aan’. ‘Maar onze samenwerking in een groot team motiveert me, het geeft me energie.’ Koraal staat voor participatie en inspraak van cliënten en medewerkers. ‘Ook in crisistijd', benadrukt Radboud, ‘hoewel dat soms ingewikkeld is. We moeten streng en duidelijk zijn en knopen doorhakken als ook ruimte creëren voor medezeggenschap. Daar zoeken we voortdurend een balans in.’

Testen en bezoekregeling

Onder de 54 vermoedelijk besmette cliënten binnen Koraal waren er 12 bewezen besmet, waarvan er nu 9 genezen zijn. Twee cliënten overleden. Onder de 70 geteste medewerkers werden er 18 positief getest en zijn er nog 9 onduidelijk. Radboud: ‘We zijn zo vroeg mogelijk gaan testen en we hanteren een hele strenge “nee,tenzij” bezoekregeling. We proberen wel het een en ander op te lossen met beeldbellen en contact achter glas en we maken onze dagprogramma’s zo positief mogelijk, maar het is niet zoals het moet zijn. Het heeft een enorme impact op iedereen’.

Training

Waar Koraal profijt van heeft, is de training van de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) in het runnen van een organisatie in crisistijd.  ‘We hadden al een continuïteitsplan en een HR-handboek voor in crisistijd klaarliggen en die hebben we meteen uitgerold. Een centraal crisisbeleidsteam behandelt dagelijks de vragen en ervaringen die vanuit de crisisteams in de zes regio’s komen, neemt daar centrale besluiten over en koppelt die weer terug. Met de twee vertegenwoordigers uit de cliëntenraad en de medezeggenschapraad wordt wekelijks overlegd. Het werkt heel goed.’

Coach en luisterlijn

De grootste uitdaging is voor Radboud om de warme kant van de zorg te bewaken. ‘Daarom hebben we alle leidinggevenden aangeboden om met coaches te sparren. Voor alle medewerkers staat van 8 tot 8 de Koraal Luisterlijn open. Achter de telefoon zitten onze eigen medewerkers die vanuit hun eigen ervaring en professionaliteit hun collega’s kunnen bijstaan. Op onze website hebben we een ‘kanjerpagina’ en op ons intranet een  uitgebreide Q&A over corona die elke dag door een expertiseteam geüpdate wordt. Zo slaan we  ons er doorheen.’  

Lichtere maatregelen

De zorgorganisatie bereidt zich voor op een lange periode van lichtere maatregelen. Radboud: ‘Het virus gaat niet weg. Er zullen nog geruime tijd besmettingen zijn in huis, dus moeten we de voorzieningen operationeel houden. En wat betekent de 1,5 meter afstand voor personeelsinzet en het bezoek? Tegelijkertijd moet ook de normale beleidscyclus doorgaan. Dat doet een appèl op het leiderschap'.

Hoe gaat het nu bij...

In de serie Hoe gaat het nu bij... leest u ook de verhalen over andere instellingen in de gehandicaptenzorg ten tijde van corona.

Edith Tulp

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: