Nieuws van leden

Nieuw bijzonder lectoraat: Begrijpelijk Communiceren

05 januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 is bij Zuyd Hogeschool (Limburg) een nieuw bijzonder lectoraat van start gegaan: Begrijpelijk Communiceren. Dit is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met zorgorganisatie Koraal. Het bijzonder lectoraat richt zich op communicatiekwetsbare cliënten in de zorg- en welzijnssector, zodat zij beter kunnen deelnemen aan de maatschappij en sterker komen te staan in hun eigen zorgproces.

Bijzonder lectoraat begrijpelijke taal
Een stralende Ruth Dalemans, bijzonder lector Begrijpelijk Communiceren, tijdens de ondertekening. Links Saskia Brand-Gruwel (lid College van Bestuur Zuyd), rechts Jeroen Hoenderkamp (Manager Strategie & Kennisontwikkeling).

Communicatiekwetsbaar

Bijzonder lector dr. Ruth Dalemans: ‘Voor mensen die communicatiekwetsbaar zijn, is communiceren niet vanzelfsprekend, waardoor deelnemen in de maatschappij en in het eigen zorgproces vaak een beproeving wordt. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Soms geldt dit eigenlijk voor ons allemaal, want wie worstelt er niet eens met bijvoorbeeld juridische taal of een medisch gesprek. Begrijpelijk communiceren is dan ook een belangrijke toegangsdeur naar deelname aan de maatschappij en ook voor het realiseren van passende zorg. Daar gaan we ons op richten binnen het bijzonder lectoraat: communicatie die begrijpelijk is voor de betrokkenen én van betekenis is voor het proces waarin cliënt/burger of naasten betrokken zijn. Begrijpelijk communiceren is een complex proces waarbij er ingezet kan worden op meerdere spelers tegelijkertijd. Denk daarbij aan de hulpvrager, de professional, de interactie tussen beiden, maar zeker ook niet te vergeten: de fysieke en sociale omgeving. Ik verheug mij erop om samen met cliënten, medewerkers en onderzoekers van Koraal in dialoog met docenten, studenten en onderzoekers van Zuyd invulling te geven aan dit thema!'

Gewoon meedoen

Het thema van het bijzonder lectoraat Begrijpelijk Communiceren sluit naadloos aan bij de missie en visie van Koraal: mensen in hun kracht zetten zodat zij het leven kunnen leiden dat ze willen en zodat ze kunnen meedoen. Koraal wil dat iedereen regisseur kan zijn van zijn eigen leven en kan deelnemen aan de maatschappij. Jeroen Hoenderkamp, Manager Strategie & Kennisontwikkeling: 'Zelf mee praten over je eigen leven en de ondersteuning die je daarbij krijgt is de basis van al onze dienstverlening bij Koraal. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat mensen dat ook kunnen, omdat de mensen waarvoor wij werken vaak communicatiekwetsbaar zijn. Door samen met Zuyd aan begrijpelijke communicatie te werken, verstevigen we het fundament waarop Koraal is gebouwd.'

Onderzoek en samenwerking

Het bijzonder lectoraat Begrijpelijk Communiceren vervult een brugfunctie tussen Koraal en Zuyd op gemeenschappelijke strategische thema’s en tussen vragen op de werkvloer en wetenschappelijk onderzoek. Het lectoraat biedt mogelijkheden voor meer diepgaand, langeretermijnonderzoek en een interdisciplinaire samenwerking van verschillende teams van beide organisaties in verschillende stadia van onderzoek.

Meer informatie

VGN maakte een actueel overzicht van hoogleraren, lectoren en practoren in de gehandicaptenzorg. 

Redactie VGN