Nieuws van leden

Nieuwe hulpmiddelen voor behandelbeleid bij besmetting met het coronavirus

03 april 2020

Het medisch paspoort en een gespreksleidraad zijn twee nieuwe hulpmiddelen waarmee organisaties zich kunnen voorbereiden op situaties waarin iemand met een verstandelijke beperking ernstig ziek wordt door corona. Het medisch paspoort werd ontwikkeld door de NVAVG. Het geeft artsen in één oogopslag een beeld geeft van het behandelbeleid. Koraal en Nivel stelden de gespreksleidraad op om tijdig te praten over het behandelbeleid.

Medisch paspoort

Gespreksleidraad voor Advanced Care Planning 

De leidraad is ontwikkeld door Koraal en Nivel. Hij is geschreven voor professionals en wettelijk vertegenwoordigers en is bedoeld om het gesprek over het behandelbeleid te vergemakkelijken. Als professionals en wettelijk vertegenwoordigers tijdig de behandelmogelijkheden met elkaar bespreken vermindert het de kans dat er plotseling een beslissing genomen moet worden en er geen tijd is om daar goed over na te denken.  

Medisch Paspoort

De NVAVG ontwikkelde dit paspoort, dat wordt ingezet op het moment dat moet worden besloten wat ‘de juiste behandeling op de juiste plaats’ is voor de persoon met een beperking.  Het paspoort wordt in samenwerking met familie opgesteld door een bij de cliënt betrokken arts. Dit paspoort vervangt nadrukkelijk NIET het medisch dossier of de verwijsbrief die wordt meegestuurd als een patiënt naar het ziekenhuis wordt verwezen. Het fungeert slechts als een voor alle partijen herkenbare en door alle partijen geaccepteerde samenvatting, die de arts een overzicht geeft van de situatie van de patiënt, om te helpen bij het ‘samen beslissen’ over wel/geen IC opname.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: