Nieuwe leden raad van toezicht Vanboeijen

Vanboeijen heeft drie nieuwe leden voor haar raad van toezicht benoemd. Mevrouw Aukje van Kalsbeek en de heer Wim van de Pol worden per 1 juni a.s. benoemd. Mevrouw Marlien van der Maas wordt per 1 oktober benoemd. De raad van toezicht en raad van bestuur zijn verheugd met deze benoemingen.

Vanboeijen
vlnr: Mevrouw van Kalsbeek, De heer van de Pol en Mevrouw van der Maas

De heer Henk Schoep is per 1 mei jl. regulier afgetreden. Mevrouw Emma van Reijmersdal treedt per 1 juni a.s. af, door het aanvaarden van een functie die onverenigbaar is met haar werk voor de raad van toezicht van Vanboeijen. 

Aukje van Kalsbeek is (interim) bestuurder en toezichthouder en voornamelijk actief in de zorgsector. Wim van de Pol is voorzitter college van bestuur van ROC Noorderpoort. Marlien van der Maas is manager stafafdeling Financiën, Facilitair & ICT bij Mediant. Allen hebben een grote affiniteit met de gehandicaptenzorg. 

Samen met de reeds eerder aangestelde leden de heer Jan Schaart (voorzitter), mevrouw Evelyn Finnema en de heer Bob Goeree vormen zij per 1 juni en respectievelijk 1 oktober de raad van toezicht van Vanboeijen.