Nieuws

Nieuwe leden voor Raad van Toezicht Visio

07 november 2012

De Raad van Toezicht van Koninklijke Visio is qua samenstelling vernieuwd. Dat proces ging in fases sinds de fusering in 2009. Op 2 november 2012 hebben mevrouw Noorman-den Uyl (voorzitter) en mevrouw De Vries-Leggedoor (vicevoorzitter) afscheid genomen na zich beiden jarenlang voor Visio en rechtsvoorgangers te hebben ingezet. De heer Stoové is benoemd tot nieuwe voorzitter.

De vernieuwde Raad van Toezicht van Koninklijke Visio bestaat uit:

  • de heer Erry Stoové, oud-president-directeur Sociale Verzekeringsbank, voorzitter;
  • de heer Frans Rutten, emeritus hoogleraar economie van de gezondheidszorg, EUR;
  • de heer Gre Luyten, hoogleraar oogheelkunde, LUMC;
  • de heer Zeki Arslan, programmamanager Onderwijs, Arbeid en Maatschappelijke Ondersteuning, FORUM Instituut voor multiculturele vraagstukken;
  • mevrouw Janneke van Vliet, lid Raad van Bestuur, Franciscus ziekenhuis Roosendaal;
  • de heer Geert Joosten, oud-voorzitter Universiteitsraad, RUG (op voordracht van de Centrale Cliëntenraad); 
  • mevrouw Juanita Pawlikowski, zelfstandig organisatieadviseur.