Nieuws van leden

Oproep: vul vragenlijst 'Herkenning signalen van zintuiglijke beperkingen' in

06 oktober 2020

In de gehandicaptenzorg kunnen begeleiders en behandelaren te maken krijgen met cliënten voor wie communiceren niet vanzelfsprekend is. Bepaalde signalen kunnen wijzen op een communicatief meervoudige beperking (CMB) of beperkingen in horen én zien (doofblindheid). Meer kennis over deze beperkingen en de impact ervan kan bijdragen aan het vergroten van wederzijds begrip. Daarom wordt uw medewerking gevraagd aan een inventarisatie van ervaren behoeften en/of knelpunten binnen de begeleiding en behandeling van cliënten met zintuiglijke beperkingen. Met de uitkomst worden begeleiders en behandelaren voorzien van toegespitste informatie in de vorm van voorlichting en kennisoverdracht.

Achtergrond 

Onder de naam ‘Deelkracht’ werken organisaties binnen de zintuiglijk gehandicaptensector (ZG) samen aan onderzoeks- en ontwikkelprojecten. Ervaringsdeskundigen, onderzoekers en zorgprofessionals werken in deze projecten samen aan het uitbouwen van de expertise over auditieve en communicatieve beperkingen. Dit gebeurt in vier deelprogramma’s, te weten doof/slechthorend, taalontwikkelingsstoornis, doofblindheid en communicatief meervoudige beperkingen. 

Deelkracht draait om kennisdeling. Door kennis te delen op alle niveaus – intern tussen de organisaties in de ZG-sector, deelprogramma’s, projecten en medewerkers maar vooral ook extern, door de expertise naar buiten te richten – dragen we bij aan een toegankelijke en inclusieve samenleving. Binnen een van de projecten van Deelkracht wordt bij professionals (begeleiders en behandelaars) binnen de VG-sector geïnventariseerd welke behoeften en/of knelpunten die zij mogelijk ervaren binnen de begeleiding of de behandeling van mensen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) en doofblindheid (DB). 

Voor de vragenlijst, klik hier.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: