ORO en Diomage bundelen krachten

ORO en Diomage zijn per 1 maart 2015 gefuseerd. Beide organisaties bieden dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Samen doen ze dit in Zuidoost Brabant, vanuit meer dan 120 locaties in de hele Peelregio. ORO en Diomage gaan samen verder onder de vlag van ORO.

ORO is met 1250 medewerkers de grootste van de twee en ook de grootste organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de Peelregio. ORO biedt een breed dienstenpakket voor mensen van alle leeftijden. Diomage telt 170 medewerkers. Deze organisatie werkt vooral in de gemeente Gemert-Bakel en gemeenten daar omheen.

“ORO en Diomage zijn al jaren samenwerkingspartners”, stelt Jan Roelofs, bestuurder van ORO. “Zo werken we bijvoorbeeld in zorgcentrum De Ruijschenbergh sinds 2013 samen. Daar hebben zowel cliënten van ORO als van Diomage dagbesteding. Zij helpen daar onder andere mee bij de bewoners van het zorgcentrum en maken leuke kunstvoorwerpen. Ook op het gebied van ondersteuning en behandeling is er al langer een goede samenwerking.” De krachtenbundeling biedt volgens Roelofs goede kansen om nóg beter invulling te geven aan de uitdagingen waar de sector in de toekomst voor staat.

Marc van Ooijen, vertrekkend bestuurder a.i. bij Diomage, geeft aan: "Diomage is heel goed ingeburgerd in Gemert en staat daar bekend om het kleinschalig organiseren van de zorg in de lokale samenleving. Juist om dat te behouden in een sterk veranderende omgeving is de verbinding met een grotere organisatie van belang.

Ook collega-bestuurder vanuit ORO Mieke Ockhuizen ziet louter voordelen. “ORO en Diomage passen bij elkaar. We kennen elkaar, medewerkers kennen elkaar, we hebben zelfs voor een deel een gezamenlijke historie. Samen bieden we zorg dicht bij de cliënt, waarbij de vraag van de cliënt het uitgangspunt is voor ons werk. Kennis en ervaring komen samen, waardoor we ook cliënten die nu nog op een wachtlijst staan sneller kunnen helpen.”