Nieuws

Voorzitter Raad van Bestuur Mieke Ockhuizen neemt afscheid van ORO

27 maart 2015

Drs. Mieke Ockhuizen stopt na ruim elf jaar als voorzitter Raad van Bestuur van ORO, de organisatie voor zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in Zuidoost Brabant. Hiermee sluit Mieke Ockhuizen haar professionele loopbaan af. Drs. Jan Roelofs MBA, sinds 2012 lid Raad van Bestuur, neemt per 1 april 2015 de verantwoordelijkheden over.

Onder leiding van Mieke Ockhuizen ontwikkelde ORO zich verder tot een financieel gezonde organisatie met een breed dienstenpakket voor mensen van alle leeftijden. In de laatste jaren gaf ze samen met haar collega-bestuurder leiding aan een reorganisatie die de basis legde onder een toekomstvisie die geheel in lijn is met de veranderende maatschappelijke kijk op zorg en participatie.

 

Een fijn en gelukkig leven voor onze cliënten vormde al die jaren haar belangrijkste drijfveer. “Alles wat je doet staat in het teken van de ondersteuningsvraag van de cliënt en zijn of haar familie. Die lijn is eigenlijk vele jaren geleden al ingezet. Inmiddels is de omgeving waarin we opereren flink veranderd, maar die visie staat bij ORO nog recht overeind.”

 

 ‘Zes paar kousen en een jas’

Mieke Ockhuizen is een vurige voorvechter van het in kaart brengen van de geschiedenis van ORO. In de afgelopen jaren was ze dan ook nauw betrokken bij de realisatie van het boek ´Zes paar kousen en een jas´, waarin de geschiedenis van ORO en haar voorgangers wordt beschreven. Tijdens haar afscheidsbijeenkomst eind april wordt het boek gepresenteerd. Meer informatie hierover vindt u vanaf dat moment op www.oro.nl.