Raad van Toezicht Cosis kondigt nieuwe leden aan

‘Per 1 juni namen Esther de Vries en Wim van der Pol afscheid van onze RvT. Geweldig dat zij deze acht jaren deel uitmaakten van de RvT en al die jaren hun ervaring hebben ingezet voor Cosis! We hebben intussen op passende manier afscheid van hen genomen.' aldus Erica van Lente.

Cosis Rvt

Bij Cosis zijn ze verheugd dat ze steeds weer geschikte en enthousiaste leden voor de Raad van Toezicht (RvT) weten te vinden, die passen bij hun uitdagingen en sfeer. Ze waarderen de betrokkenheid van de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur, die hebben bijgedragen door de vacatureteksten te beoordelen en afgevaardigden te leveren voor de selectiegesprekken.

De nieuwe RvT-leden zijn: Jan Knol en Jetske van Oosten

Jan Knol (lid RvT en auditcommissie)

‘Ik vervulde ongeveer dertig jaar diverse directiefuncties binnen het bedrijfsleven. Ongeveer zes jaar geleden zette ik bewust de stap richting het sociale domein, als directeur van het sociaal ontwikkelbedrijf Dokwurk in Dokkum. Sinds de invoering van de participatiewet in 2015 ondergingen sociale werkplaatsen een enorme transformatie door tot wat het nu zijn; sociaal ontwikkelbedrijven voor een brede groep mensen. Voor mij een fantastische plek waar sociale en bedrijfskundige vraagstukken en uitdagingen samen komen. Daarnaast ben ik actief als voorzitter Investeringscommissie van het Groninger groeifonds en (kring) voorzitter RvC Rabobank Drachten Noordoost Friesland.

Ik vind het een eer om toe te treden tot de RvT en hoop met name op het bedrijfskundige vlak een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan Cosis.’

Jetske van Oosten (lid RvT en commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid)

Opgeleid als filosoof en architect begon Jetske van Oosten haar loopbaan als adviseur van gemeenten en woningcorporaties. Daarna leidde ze diverse innovatieprogramma’s op het snijvlak van ruimtelijke en sociale vernieuwing, onder andere binnen het zorg- en welzijnsdomein. Ze is toezichthouder bij Aveleijn, lid van de KennisRing van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en kernlid van de Sociaal Creatieve Raad. Samen met Tabo Goudswaard schreef ze het boek Maakkracht, een nieuwe benadering voor complexe vraagstukken, over de kracht van kunst en cultuur om tot radicale verandering te komen. ‘Als iedereen op eigen wijze kleine stappen kan maken, kunnen we samen voor een grote beweging zorgen. Ik geloof in de kracht daarvan, en kijk er ontzettend naar uit om daar samen met mijn nieuwe collega’s bij Cosis aan bij te dragen.’

Redactie VGN