‘s Heeren Loo en Solarpark Galecop vernieuwen energiesector

Zorgaanbieder ‘s Heeren Loo en zonne-energieleverancier Galecop begonnen donderdag 20 februari aan een bijzonder project. Dat zal niet alleen leiden tot een verdere verduurzaming van Nederland, ook de energiesector staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen.

's Heeren Loo
Arthur Simons tijdens de opening in november 2018 van het Solarpark in de wijk Galecop

‘s Heeren Loo neemt voortaan 42 procent van de energiebehoefte van een van zijn woonzorgparken rechtstreeks af bij Solarpark Galecop, producent van duurzame energie. Daarmee schakelen beide partijen de traditionele energiebedrijven als tussenschakel uit. Zo betaalt ‘s Heeren Loo een scherper – en dus goedkoper – tarief voor zijn energie, terwijl Solarpark Galecop een betere – en dus hogere – prijs krijgt voor de duurzaam geproduceerde zonne-energie.

‘Hiermee zijn wij er zeker van dat we groene energie uit Nederland afnemen’, zegt Jan Fidder, voorzitter van de raad van Bestuur van ‘s Heeren Loo. ‘s Heeren Loo ondersteunt in bijna heel Nederland mensen met een (verstandelijke) beperking. Met meer dan 125 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en innovaties. Fidder: ‘We kiezen bewust voor Nederlandse energie, omdat we de groene energiemarkt in ons land willen stimuleren. Wij hebben onszelf drie beloftes gedaan: goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een duurzaam gezonde organisatie.’

Arthur Simons: ‘Als Solarpark Galecop zijn wij ons sterk bewust van onze maatschappelijke rol. We zijn ondernemers, maar laten in ons handelen ook de impact op onze omgeving mee spelen. En omgeving mag je breed lezen, landschap, mens en samenleving. We zijn op zoek naar optimalisatie van ons verdienmodel en hebben daarom gekozen om rechtstreeks te leveren buiten de traditionele energiemaatschappijen om. We zijn blij met de samenwerking met ‘s Heeren Loo, vanwege de margeverbetering die we realiseren en ook omdat we hiermee indirect bijdragen aan de duurzaam gezonde organisatie die ‘s Heeren Loo wil zijn.’

”s Heeren Loo is samen met inkooppartner CT Energy uitgekomen op deze vernieuwende samenwerking met Solarpark Galecop. Omdat ‘s Heeren Loo zijn energiehuishouding inmiddels ‘data gestuurd’ heeft ingericht, is het mogelijk om via het aggregatieplatform InteraCT van CT Energy op uurlijks gematchte basis energie te betrekken én af te rekenen, rechtstreeks van een duurzame energieproducent. Stefan Hooijer van CTenergy: ‘Wij richten ons op het bevorderen van de data gestuurde energie-economie. Dit is noodzakelijk om de effectiviteit van de Nederlandse energietransitie te verbeteren. ‘s Heeren Loo heeft deze stap samen met ons genomen, hier zijn we erg trots op!’

Eerste in Nederland

‘s Heeren Loo is hiermee de eerste zorgorganisatie in Nederland, zelfs in Europa, die op deze directe, data-gestuurde wijze haar duurzame energie betrekt. De komende periode zal er druk gewerkt worden aan het verder uitbreiden van deze wijze van inkopen gericht op het matchen van duurzame productie en de behoefte van ‘s Heeren Loo.

De traditionele manieren van het inkopen van groene energie door de aanschaf van GVO- certificaten ter compensatie van de ‘grijs’ geleverde stroom past steeds minder goed bij de duurzame ambities van ‘s Heeren Loo, stelt bestuursvoorzitter Jan Fidder. ‘We zijn daarom op zoek gegaan naar vernieuwing en mogelijkheden om op een meer tastbare wijze duurzame energie te betrekken waarbij we maximaal bijdragen aan de ontwikkeling van slimme duurzame productie.’

‘s Heeren Loo vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Om die reden is de richtlijn ISO26000, een richtlijn voor maatschappelijk verantwoorde organisaties, verweven in de meerjarenstrategie. In 2018 heeft ‘s Heeren Loo de Green Deal voor de Zorg ondertekend en dit vertaald naar een eigen programma: de Deal Duurzaam Ondernemen. In deze Deal Duurzaam Ondernemen is op genomen dat ‘s Heeren Loo in 2030 de CO2-uitstoot met 50 procent heeft gereduceerd om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving voor iedereen.

Op verschillende terreinen wordt er gewerkt om deze reductiedoelstelling te halen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een routekaart om het vastgoed op onze ruim negenhonderd locaties te verduurzamen. Op het woonzorgpark in Ermelo is vorig jaar het eerste gasloze pand opgeleverd. Inmiddels heeft ‘s Heeren Loo ruim 3.000 zonnepanelen geïnstalleerd; dit jaar komen er daar nog eens ruim 5.000 bij.

‘s Heeren Loo gebruikt 2020 om dit project te monitoren en op zoek te gaan naar meer zonneparken en windmolenparken om de inkoop van elektriciteit verder te vergroenen.

 

Deze pagina is een onderdeel van