Nieuws van leden

’s Heeren Loo neemt De Noorderbrug over

21 april 2020

Amersfoort, Groningen - Voor de overname van De Noorderbrug door ’s Heeren Loo staat niets meer in de weg nu de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hun goedkeuring hebben gegeven aan de plannen van beide zorgorganisaties. Daarmee is de bestuurlijke fusie tussen beide organisaties een feit.

Aanleiding overnametraject

Medio 2018 werd bekend dat De Noorderbrug er financieel niet goed voor stond. Daardoor is de organisatie zich gaan oriënteren op de mogelijkheden tot strategische samenwerking met andere partijen. In april 2019 werd het voornemen uitgesproken om De Noorderbrug als gehele organisatie te laten overnemen.

Doel overname

Nadat de financiële situatie bij De Noorderburg was gestroomlijnd, was er rust en ruimte voor bezinning op de toekomst. Een toekomst met goede kwaliteit van zorg voor cliënten, goed werkgeverschap voor medewerkers en voldoende mogelijkheden om te investeren. ’s Heeren Loo werd in augustus 2019 gekozen als partij die deze toekomst het best zou kunnen waarborgen.

De Noorderbrug biedt ruim 50 jaar specialistische begeleiding en woonmogelijkheden voor ruim 1.400 mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), doofheid met complexe problematiek, een chronische neurologische aandoening en de ziekte van Huntington. De Noorderbrug is actief in Noord- en Oost-Nederland.

’s Heeren Loo biedt intra- en extramurale zorg en begeleiding aan ruim 14.000 mensen met een (verstandelijke) beperking verspreid door heel Nederland; onder hen zijn ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Bij ’s Heeren Loo werken 15.000 medewerkers.

Besluitvormingsproces

De raden van bestuur van zorgorganisaties De Noorderbrug en ’s Heeren Loo hebben in december 2019 het besluit genomen om voor de overname te gaan. In januari 2020 hebben ook de medezeggenschapsorganen van beide organisaties positief geadviseerd. De afgelopen twee maanden is besteed aan de toetsingsprocedure door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ook deze partijen hebben hun goedkeuring gegeven.

Interim bestuurder van De Noorderbrug, Jeltje Schraverus: 'Wij zijn blij dat het is gelukt om het overnametraject tot een goed einde te brengen. Het biedt kansen voor De Noorderbrug op het gebied van continuïteit en kwaliteitsverbetering van de behandeling van onze cliënten en de professionele ontwikkeling van onze medewerkers.'

Jan Fidder, voorzitter van de raad van bestuur van ’s Heeren Loo: 'Wij zijn blij dat we de cliënten en medewerkers van De Noorderburg verder kunnen helpen. De zorg en de werkgelegenheid zijn op deze manier gewaarborgd. Zoals van ons verwacht mag worden zetten wij ons er voor in dat iedereen, cliënten en medewerkers, zich snel bij ons thuis voelen.'

Bestuurlijke fusie

Met de goedkeuring van alle partijen en het zetten van een handtekening door De Noorderbrug en ’s Heeren Loo is de bestuurlijke fusie een feit. Dat betekent dat de Raad van Toezicht van De Noorderbrug haar taken overdraagt. Ook de interim bestuurder van De Noorderbrug zal na een zorgvuldige overdracht aan de nieuwe directie afscheid nemen. Daarna volgt een periode waarbij allerlei processen worden samengevoegd.

‘De Noorderburg kan in de eerste plaats profiteren van onze schaalgrootte als het gaat om praktische zaken als bijvoorbeeld inkoop en scholing. Uiterst belangrijk is natuurlijk de uitwisseling van kennis, zowel nu als ook in de jaren hierna. Dat is in het belang van alle cliënten en medewerkers’, aldus Jan Fidder.

De Noorderbrug

Stichting De Noorderbrug is ruim 50 jaar specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), doofheid met complexe problematiek, een chronische neurologische aandoening en de ziekte van Huntington. De Noorderbrug biedt specialistische begeleidingstrajecten en behandeling. Als wonen in de thuissituatie niet meer lukt, kunnen mensen terecht bij een wooncentrum van de Noorderbrug voor 24-uurs ondersteuning en behandeling. De Noorderbrug is actief in Noord- en Oost-Nederland en heeft een goede naam in de markt.

’s Heeren Loo

‘s Heeren Loo ondersteunt in bijna heel Nederland mensen met een (verstandelijke) beperking beperking. Met meer dan 125 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en innovaties. Zo helpen we mensen verder.

Deze pagina is een onderdeel van: