Nieuws van leden

Samenwerking tussen Prisma en Kentalis bezegeld

26 juli 2019

Vandaag hebben de raden van bestuur van Prisma en Kentalis een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Prisma en Kentalis werken al jarenlang met elkaar samen in de zorg voor cliënten met meervoudige problematiek als gevolg van een zintuiglijke, verstandelijke of andere beperking.

samenwerkingkentalisprisma

Binnen de samenwerking wordt de behandeldeskundigheid van Kentalis gebundeld met de expertise die Prisma heeft op het gebied van gedragsbegeleiding
waarmee de kwaliteit van zorg wordt geoptimaliseerd voor zowel cliënten die wonen als cliënten die dagbesteding afnemen. Deze ketensamenwerking is nu officieel bekrachtigd met een overeenkomst. Tevens zijn in de overeenkomst afspraken vastgelegd om deze samenwerking verder te ontwikkelen.

Jaap de Bruin, voorzitter raad van bestuur van Prisma, en Oscar Dekker, voorzitter raad van bestuur van Kentalis, ondertekenden de overeenkomst op Landpark Assisië in Biezenmortel, een locatie van Prisma waar ruim 200 mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken. Het Landpark biedt door haar rijke historie een beschermde en fijne plek om te wonen aan haar bewoners en daarnaast een groot palet aan mogelijkheden om te ontwikkelen en te realiseren.
Onderdeel van de overeenkomst is dat op thema’s de ketensamenwerking verder doorontwikkeld wordt met als doel cliënten met meervoudige problematiek de beste zorg te kunnen bieden.

Over Prisma

Ruim 110 jaar ondersteunt Prisma ruim 2000 mensen met een beperking in Midden- en West-Brabant. Dit doet zij met 2.300 medewerkers en 700 vrijwilligers die verder kijken dan de standaard zorg. Zij dragen zorg voor het feit dat persoonlijke behoeften, mogelijkheden en talenten leidend zijn. Op deze manier is er zoveel mogelijk eigen regie en mogelijkheid tot een waardevolle plek in de samenleving voor mensen met een beperking. Prisma biedt ondersteuning op 166 grote en kleine locaties voor wonen en dagbesteding en bij 25 wooninitiatieven. Daarnaast is Prisma actief in de ondersteuning bij de mensen thuis.

Over Kentalis

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland en delen wij met hen kennis. Onder het motto: ‘Samen komen we verder’.

Deze pagina is een onderdeel van: