Video: signalen van verzet

Amerpoort heeft een video gemaakt over het herkennen van de signalen van verzet. Want wanneer spreek je van verzet?

Onvrijwillige zorg: wet zorg en dwang

Cliënten hebben recht op zorg die zij willen. Het is aan de zorgmedewerkers om zicht te hebben op wat zij willen, maar ook op wat zij niet willen. Je mag geen zorg verlenen als de cliënt dit niet wil. Dan moet er sprake zijn van ernstig nadeel. De zorg valt dan onder de Wet zorg en dwang. Sommige cliënten kunnen heel duidelijk laten zien wat zij niet willen, soms is verzet uitgedoofd, bijvoorbeeld omdat het vaak voorkomt.

Video en gesprekskaart

Amerpoort heeft een video gemaakt over het herkennen van de signalen van verzet. Deze delen zij graag ter inspiratie zodat andere zorgorganisaties er ook gebruik van kunnen maken. Bij deze video hoort een gesprekskaart, die aanzet tot het gesprek over signalen van verzet en wat je kunt doen als je vermoedt dat er sprake is van verzet tegen zorg.