Nieuws van leden

Website over dood voor mensen met een licht verstandelijke beperking

17 oktober 2019

Op donderdag 10 oktober is de website www.allesoverdedood.nl online gegaan. Ipse de Bruggen en Leer Zelf Online (LZO) hebben deze website ontwikkeld die ingaat op doodgaan en rouwverwerking. De website is bestemd voor mensen met een licht verstandelijke beperking, hun begeleiders en ouders.

doodskist met mensen erom heen

De dood is een onderwerp dat men liever vermijdt; want we leven toch in het nu? We denken niet graag aan het moment dat het zover is.Terwijl dat moment er zo kan zijn. 'Voor mensen met een licht verstandelijke beperking was weinig beschikbaar dat hen hierbij kan helpen. Erover lezen is vaak lastig, omdat boeken voor hen vaak te talig zijn', vertelt Corry Baak, beleidsmedewerker bij Ipse de Bruggen. 'Praten erover is ook niet zo makkelijk. Maar ook mensen uit deze doelgroep overlijden of hebben te maken met mensen die overlijden in hun sociale kring. De website www.allesoverdedood.nl kan hen concreet helpen om met de dood en rouwverwerking om te gaan.'


Eenvoudig en begrijpelijk

'Tijdens focusgroepen merken we dat het voor mensen met een verstandelijke beperking extra belangrijk is dat ze goed voorbereid worden op moeilijke processen', vervolgt Marleen Mentink, projectmanager bij Leer Zelf Online. 'En bij dit onderwerp willen ze vaak precies weten wat er gebeurt bij een begrafenis of crematie. Dat we zo'n dag iets meer voorspelbaarder voor ze kunnen maken is dan heel belangrijk. Om te kunnen rouwen moet men eerst begrijpen wat dood-zijn inhoudt. Op de website staan diverse uitlegmodules. Deze gaan over wat doodgaan is, wat een begrafenis of crematie is en omgaan met verdriet als iemand er niet meer is. Op de website is ook een wensenboekje te vinden die de cliënt zelfstandig, maar ook met hulp van een begeleider of familie kan invullen. In dit wensenboekje kan de cliënt aangeven wat hij/zij zou willen na het overlijden.' Jaleesa, horecamedewerker bij Ipse de Bruggen en als een van de focusleden betrokken bij de ontwikkeling van de website: 'Ik vond het best spannend, maar ook heel leerzaam om hier met z'n allen over te praten en te delen.'


Cakeproeverij en rouwbus

Tijdens de lancering bij Bisnis in Zoetermeer was Peter Dibbets aanwezig. Peter is een uitvaartbegeleider met een verstandelijke beperking en samen met cliënten van Ipse de Bruggen ging hij in de rouwbus, die voor deze dag speciaal een rondje reed. Ook liet hij cliënten proeven van verschillende soorten cakes en maakten zij samen herinneringsdoosjes en versierden zij fotolijstjes. 
Ipse de Bruggen is een zorgverlener in Zuid-Holland. Leer zelf Online van Ipse de Bruggen zet zich in om kwetsbare doelgroepen in de samenleving zelfredzamer te maken in een wereld die steeds ingewikkelder wordt. Dit doet Leer zelf Online door alle mensen de mogelijkheid te geven online zelf te leren en waar nodig offline te ondersteunen.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen