Nieuws van leden

Zeven zorginstellingen starten samenwerking bij inzet van externe deskundigen Wzd

14 juli 2020

Op initiatief van Ipse de Bruggen gaan zeven zorginstellingen in het kader van de nieuwe Wet zorg en dwang samenwerken bij de verplichte inzet van externe deskundigen. Het gaat om ASVZ, Gemiva-SVG Groep, Ipse de Bruggen, ’s Heeren Loo (regio’s Zuidwest-Nederland, Noordwijk en Zuid-Holland- Noord), Middin, Philadelphia en Raamwerk. De inzet van een externe deskundige is verplicht als er sprake is van onvrijwillige zorg die langer dan zes maanden duurt.

Persmoment ondertekening samenwerkingsovereenkomst Wzd
Speciaal voor dit fotomoment hebben de cliënten Stefan en Juan van De Boei uit Vlaardingen van Ipse de Bruggen deze 1,5 meter pen gemaakt, zodat op gepaste afstand de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend.

De nieuwe Wet zorg en dwang regelt vanaf begin dit jaar de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillig zorg krijgen. Bij de derde verlenging van de periode waarin onvrijwillige zorg wordt verleend dient een externe deskundige te worden ingeschakeld. Als externe deskundige kan optreden een arts voor verstandelijk gehandicapten, een psychiater, een gezondheidspsycholoog, een orthopedagoog-generalist of een verpleegkundige, als het een cliënt betreft met een verstandelijke beperking. De externe deskundige heeft aantoonbare ervaring in het voorkomen en afbouwen van onvrijwillige zorg, is niet in dienst van of gedetacheerd bij de zorgaanbieder van de cliënt en is ook niet op andere wijze betrokken bij de cliënt.

Samenwerking
De zeven zorginstellingen richten gezamenlijk het Bureau regionale samenwerking Wzd op. Dit bureau met twee vaste medewerkers zorgt voor een juiste, eenduidige en efficiënte inzet van externe deskundigen bij de betrokken organisaties. Ilse van Esch, directeur Zorg bij Ipse de Bruggen: ‘’De samenwerking is gericht om onvrijwillige zorg op een verantwoorde manier vorm te geven en is geheel vrijwillig. De deelnemende organisaties maken afspraken over de manier van werken en elke organisatie stelt naar evenredigheid van het aantal aanvragen een aantal externe deskundigen beschikbaar. We zijn heel erg blij dat met dit initiatief zoveel organisaties meedoen.’’ De zeven zorginstellingen hebben jaarlijks gezamenlijk te maken met ruim 22.000 cliënten op wie de Wet zorg en dwang van toepassing kan zijn. De verwachting is dat ruim 2800 keer per jaar een extern deskundige ingeschakeld zal moeten worden.

Meer informatie: https://www.youtube.com/watch?v=GPKhMtO1lgI&feature=youtu.be 

U kunt ook contact opnemen met Jenna Baeten, woordvoerder van Ipse de Bruggen, 06-28240336 of jenna.baeten@ipsedebruggen.nl.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: