Zorgaanbieders in de regio Zwolle ontvangen goedkeuring IZA MGZ Zwolle

De snelle toets forse reductie van onnodig zorggebruik bij huisartsen door vergaande digitalisering en doorontwikkeling van de MGZ in de gehandicaptenzorg is goedgekeurd.

Caroline Brouns
Caroline Brouns, programmamanager

De deelnemende organisaties zijn: Ambiq, BaalderborgGroep, DigiContact, Frion, InteraktContour, Medtzorg, Novicare, OmegaGroep, PhiladelphiaZorg, Reinaerde, ’s Heeren Loo, Siza, Sprank, ‘t Kastheel, Trajectum, in samenwerking met ZilverenKruis

Weg vrij voor regionale samenwerking

Een belangrijke eerste stap om met IZA financiering vergaande regionale samenwerking en transformatie te realiseren in de gehandicapten- en huisartsenzorg. Wat het extra bijzonder maakt is dat dit de eerste aanvraag is vanuit de gehandicaptenzorg. Op basis van het nu te ontwikkelen transformatieplan besluiten de zorgverzekeraars definitief of de IZA financiering akkoord.

De snelle toets bestaat uit 5 deelprojecten waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor digitalisering, met DigiContact wordt regionale triage en achterwacht gezamenlijk ingericht. Er zijn veel kansen om te verbeteren en om zo de huisartsen in Zwolle te ontlasten. Uit de pilot blijkt dat ze circa 90% van de vragen voor huisartsen zelf kunnen oplossen. De ervaringen van cliënten en professionals zijn positief. Hun vragen worden snel beantwoord, door professionals die bekend zijn met de doelgroep en het is gebruiksvriendelijk. Een ander belangrijk onderdeel is het ontwikkelen van (huisartsen)praktijken voor kwetsbare doelgroepen.

Hoe verder? 

Het transformatieplan wordt samen met de professionals en zorgaanbieders verder ontwikkeld. Om dit traject verder vorm te geven hebben ze Caroline Brouns (nu zelfstandige, voorheen zorginkoper Zilveren Kruis gehandicaptenzorg) gevraagd hun hierbij de komende maanden te ondersteunen in de rol van programmamanager. De ontwikkeling van het plan begint bij de zorginhoud en draagvlak. De beweging van praten naar doen is hierbij van belang. Voor elk van deze deelprojecten wordt met een afvaardiging van de zorgaanbieders een werksessie ingepland waarin het onderwerp wordt geconcretiseerd.

De ontwikkeling van de regio hub en de doorontwikkeling van de MGZ in de gehandicaptenzorg hangen nauw met elkaar samen/overlappen deels

Om de samenhang te borgen, zaken goed op elkaar af te stemmen en dubbelingen te voorkomen gaan Eveline Bakker, programmamanager regioaanpak en Caroline Brouns nauw samenwerken. Een substantieel deel van de regio hub, kan bij goedkeuring van het transformatieplan, worden gefinancierd met de behulp van de IZA middelen.

Weer een stap dichter bij toekomstbestendige zorg!

De deelnemende organisaties zijn: Ambiq, BaalderborgGroep, DigiContact, Frion, InteraktContour, Medtzorg, Novicare, OmegaGroep, PhiladelphiaZorg, Reinaerde, ’s Heeren Loo, Siza, Sprank, ‘t Kastheel, Trajectum, in samenwerking met ZilverenKruis

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Eva Huitink
Telefoonnummer
Eva Huitink

Deze pagina is een onderdeel van