22 miljoen voor vitaal houden van werknemer

Door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking wordt de duurzame inzetbaarheid van werknemers een steeds belangrijker  thema. Daarom stelt het ministerie van SZW 22 miljoen euro beschikbaar voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. Deze nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds) start op 15 oktober 2014. Instellingen kunnen 50 procent subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van maximaal € 20.000.

Projecten kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen. Ook initiatieven om de interne en externe mobiliteit te bevorderen, zodat werknemers aantrekkelijk kunnen blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe. En onderzoeken om medewerkers actief te betrekken bij de verbetering van de organisatie van het werk.

Klik hier voor meer informatie over de ESF-regeling.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Aart Bertijn
Telefoonnummer
Portretfoto Aart Bertijn