500 miljoen voor re-integratie en duurzame inzetbaarheid

De Europese Commissie heeft ingestemd met het Nederlandse programma voor het Europees Sociaal Fonds tot 2020. In dit plan staat hoe Nederland de in totaal 507 miljoen euro aan ESF-middelen gaat inzetten. Het geld wordt vooral gebruikt om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en voor de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 55-plussers, mensen zonder werk of uitkering, waaronder laagopgeleide vrouwen en gedetineerden. Daarnaast is een deel van het beschikbare Europese geld bestemd voor (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Met de instemming door de Europese Commissie komt ook het geld beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid. Dit kan worden ingezet om meer mensen langer en gezond aan het werk te houden.

De administratieve lasten voor het uitvoeren van het ESF-programma zijn waar mogelijk teruggedrongen. Op deze manier komt het geld gemakkelijker beschikbaar voor mensen waar het ESF-geld voor is bedoeld.

In 2014 worden verschillende aanvraagtijdvakken geopend voor subsidie. Zie voor praktische informatie www.agentschapszw.nl

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Aart Bertijn
Telefoonnummer
Portretfoto Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van