Nieuws

Aan de slag met zorgtechnologie en persoonsgerichte zorg

14 juni 2023

Het is belangrijk dat mensen met een beperking die een ondersteuningsvraag hebben meer eigen regie en zelfredzaamheid ervaren. En dat de zorg die zij ontvangen goed aansluit bij hun wensen en behoeften, zodat ze zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat zij willen. Zorgtechnologie en vernieuwende persoonsgerichte zorg kunnen hier een groot verschil in maken. De gehandicaptenzorg gaat met deze innovaties de komende jaren aan de slag.

Innovatie-impuls 2 Zorgtechnologie in de gehandicaptenzorg

Ondersteuning door twee programma's

De ondersteuning bij de innovaties in de gehandicaptenzorg gebeurt via twee programma’s: Innovatie-impuls 2, uitgevoerd door Vilans samen met Academy Het Dorp, en Begeleiding à la carte 2. Wat deze programma’s de gehandicaptenzorg precies brengen is te lezen op de website van Vilans.

Sam van den Brink
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sam van den Brink