Nieuws

Doe mee aan een persona-onderzoek Innovatie-impuls om toekomst innovatie gehandicaptenzorg vorm te geven

18 maart 2024

Vanuit de Innovatie-impuls 2 ondersteunen Vilans en Academy Het Dorp organisaties in de gehandicaptenzorg om aan de slag te gaan met de inzet van technologie bij de zorg en ondersteuning. Technologie die voor cliënten écht bijdraagt aan hun eigen regie en zelfredzaamheid, en die het werk van de zorgmedewerker makkelijker en plezieriger kan maken. Zij voeren hiervoor een persona-onderzoek uit. Dit doen ze om een nóg beter beeld te krijgen van iedereen die een sleutelrol speelt bij het succesvol implementeren en opschalen van zorgtechnologie.

Innovatie-impuls oproep persona's

Vilans en Academy Het Dorp zijn op zoek naar de volgende deelnemers:

 • Cliënten (of vertegenwoordigers van cliënten)
 • Projectmanagers
 • Zorgbegeleiders, zorgprofessionals
 • Zorgmanagers
 • Bestuurders
 • Naasten
 • Behandelaren (b.v. fysiotherapeut, gedragsdeskundige, ergotherapeut, arts)
 • Communicatiespecialisten
 • IT-specialisten 
 • Onderzoekers
 • HR-adviseurs
 • Innovatiemanagers, innovatiemedewerkers
 • Informatie/privacy specialisten
 • Zorginkopers

Wil jij geïnterviewd worden?

Heb jij interesse om mee te doen, stuur dan een e-mail met je contactgegevens naar vilans@contentxperience.nl. Jouw deelname helpt enorm!

Ken je mensen in een van bovenstaande of vergelijkbare functies, die graag willen deelnemen? Stuur dit bericht dan door en laat hen contact opnemen. Als dank ontvangt iedere geïnterviewde een bioscoopbon.

Goed om te weten

Het onderzoek gebeurt aan de hand van een telefonisch interview van ongeveer 30-45 minuten. Daarin willen de onderzoekers graag enkele vragen stellen. Het interview wordt afgenomen door ContentXperience. Wees gerust: er zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk! De antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt in de resultaten (de persona’s), de resultaten zullen niet tot jou te herleiden zijn. We willen benadrukken dat ContentXperience uiterst zorgvuldig omgaat met de verstrekte gegevens. Alle informatie die tijdens het interview wordt verzameld, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het doel van dit onderzoek. De contactgegevens worden nadat het onderzoek is afgerond gewist.

Vragen?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de onderzoekers van ContentXperience via vilans@contentxperience.nl

Over Innovatie-impuls 2  

Innovatie-impuls 2 is een programma van Vilans in samenwerking met Academy Het Dorp, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als onderdeel van Toekomstagenda: Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. 

Redactie VGN